Референдум за газа в Добруджа на 17 декември

На 17 декември жителите на община Генерал Тошево ще кажат „да“ или „не“ за добив на газ от фирма „Русгеоком“ в землищата на 18 села, гласувайки на местен референдум.

Предложението за датата е на кмета Валентин Димитров, а докладната му за свикване на референдум ще бъде гласувана в сряда, 1 ноември, когато ще се проведе редовното заседание на Общинския съвет. Според закона, Общинският съвет трябва да определи датата за провеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от своето решение. 17 декември е 46-ият ден от влизане в сила на решението на Общинския съвет.

 

На 17 октомври, на свое извънредно заседание, всички общински съветници на Генерал Тошево приеха единодушно декларация против добива на газ на територията на общината. Част от декларацията гласи: „Задълбоченото запознаване с въпросния доклад ни дава ясна и точна представа, че водоносният хоризонт, познат като Малм Валанж, разпростиращ се почти под цяла Североизточна България, ще бъде подложен на риск, тъй като всички предвидени сондажи ще преминават през него! Посочените в доклада мерки, които ще обезопасяват сондажите, за да бъде рискът „минимален или сведен до минимум“, не устройват хората, живеещи в Община Генерал Тошево и целия Добруджански регион. Щом става въпрос за подземните води на Добруджа, единствен източник на питейна вода и вода за бита, при това най-скъпа в страната, не трябва да се допуска дори и един процент риск от замърсяване, намаляване на дебита и или евентуалното и изчезване!

Имайки предвид, че тези дейности са предвидени да се осъществяват в силно сеизмичен регион 8, 9, степен на сеизмичност и точно на разлома на планината Вранча, имаме сериозни опасения, че могат да бъдат провокирани земетресения с пагубен ефект върху живота на хората в цяла североизточна България!

Основният поминък на хората от Добруджа е свързан със земеделието. Тук се намират най-плодородните почви в цяла България! Множеството сонди и съпътстващото ги оборудване, шума и вибрациите, както множеството газопроводи и тежка транспортна техника, ще повлияят изключително негативно на земеделието и пчеларството, което ще доведе до постепенно спадане на добивите, съответно на рентите, които се явяват основен източник на средства за местните хора! Исканата от фирма „Русгеоком“ 35-годишна концесия е един изключително дълъг период, през който ще бъдат прокарвани на множество сондажи, което умножава всички рискове! Обезпокоителни и особено притеснителни са обясненията, дадени от фирмата за възможността от смяна на „модела за добив“, неназованите конкретни места, в този доклад, на сондажите в региони Рогозина Изток, Чернооково и Калина, особено като се има предвид второто им геоложко откритие на дълбочина 5610 м, където според тях, именно, не може да се добива газ по конвенционален метод ?!“

На редовно заседание вчера, и Общинският съвет на Добрич прие декларация по повод доклада за ОВОС на инвестиционното намерение за добив на газ в община Генерал Тошево. 32-ма общински съветници подкрепиха декларацията, информира в.Монитор. „Ние, общинските съветници от Добрич се считаме за засегната страна, въпреки че обсъжданията не са адресирани пряко към нас. Категорично не подкрепяме реализацията на инвестиционното предложение на фирма „Русгеоком БГ“, касаещи находище Спасово и считаме, че ще повлияе изключително негативно на земеделието в региона. Имайки предвид огромния риск, който крие реализацията на инвестиционното предложение и оскъдната информация за неговата реализация, ние се обявяваме против тази неприсъща, вредна и с нищо не допринасяща за развитието на региона дейност“, пише в декларацията.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *