Ръст на заетостта 3.4%

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2016 г. се увеличават със 76.5 хил., или с 3.4% спрямо края на март 2016 г., като достигат 2.36 милиона.

 

Спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 50.1%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.9%, и „Други дейности” – с 5.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 2.9%, е регистрирано в дейност „Образование”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.6 и 16.9% пише economynews.bg.

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 46.1 хил., или с 2.0% повече в сравнение с края на юни 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” – с 10.9 хил., „Административни и спомагателни дейности” – с 9.2 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 8.4 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности” – с 8.1%, „Административни и спомагателни дейности” – с 8.0%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2016 г. спрямо края на юни 2015 г. както в абсолютно изражение,  така и в процентно отношение има в икономическа дейност „Строителство” – съответно с 8.0 хил. и с 6.2%.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *