Ръст на издадените книги с 18%

През 2017 г. са издадени 8 640 книги с тираж 4 974 355 и 1 428 брошури с тираж 1 735 424, по данни на НСИ.Ръст на издадените книги с 18% .

Резултат с изображение за издателства

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2017 г. са регистрирани 7 948 книги и 1 315 брошури, или 92.0% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 538 (18.0%), а средният тираж нараства от 528 през 2016 г. на 666 през 2017 г., или с 26.1%.

По тематични области според признака „предназначение на литературата“ разпределението на изданията по раздели през 2017 г. е следното:

– художествена литература за възрастни – 3 292 заглавия с тираж 1 540 хиляди;

– научна литература – 1 912 заглавия с тираж 415 хиляди;

– популярна литература – 1 613 заглавия с тираж 928 хиляди;

– учебна литература – 1 461 заглавия с тираж 2 030 хиляди;

– литература за деца и юноши – 1 262 с тираж 1 564 хил., от които 639 заглавия детска художествена литература с тираж 636 хиляди;

– други – 528 заглавия с тираж 233 хиляди.

Източник: НСИ

През 2017 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7 410, или 73.6% от общо издадените книги и брошури, информира infostock.bg. Преводните заглавия са 2 658 с тираж 2 428 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски (53.0%), следват преведените от немски – 8.0%, руски – 7.3%, и френски език – 6.9%.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *