САЩ изместиха Русия като основен търговски партньор на България извън ЕС

В началото на 2015 г. за първи път САЩ успяха да изместят Русия като основен търговски партньор на България извън Европейския съюз (ЕС). Износът от страната низа руската държава еотчел значителен спад от 34,7% . От 60,2 млн. лв. през януари 2014 г. той е намалял до 39,3 млн. лв. през същия период на настоящата година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Подобен спад обаче донякъде е очакван и може да се обясни с наложените от САЩ и ЕС санкции срещу Москва и ответната реакция на руската страна с налагането на ограничения за импорт на селскостопански стоки от страните-членки.

В същото време най-големият обем на вносни стоки от трети страни в България идва от Русия, независимо, че също регистрира намаление от на 20 на сто. Дори и в резултат на спада през януари 2015 г. импортът от страната у нас остава в размер на 450 млн. лв.

От друга страна за първи път националната статистика отчита САЩ като един от основните търговски партньори на България. Износът на български стоки за Америка се е увеличил с 20% до 43,9 млн. лв. за първия месец на годината, за разлика от същия период на предходната година.

Въпреки това вносът на американски продукти на нашия пазар остава далеч под този на руски, независимо, че отчита ръст от 2,5 на сто. Според изчисленията за януари 2015 г. той възлиза на 41 млн. лв.

Общо експортът на България затрети страни презразглеждания период намалява с 2,5% за разлика от същия месец на 2014 г. Той достига размер от 1,1 млрд. лв., като основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, САЩ и Македония, които формират 54,9% от износа за трети страни.

Изчисленията показват, че вносът на страната от трети държави също бележи спад от 9,9% спрямо същия месец на 2014 г. и е на стойност 1., 5 млрд. лв. Според НСИ най-голям е обемът на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. Външнотърговското салдо на България с трети страни за януари 2015 г. е отрицателно и е на стойност 364,6 млн. лeвa.

Общият размер на изнесените стоки през януари 2015 г. е на стойност 3,4 млрд. лв. и спрямо предходната година износът се увеличава с 8,9%. През януари в страната са внесени стоки общо на стойност 3,8 млрд. лв. или с 4,2% по-малко спрямо същия месец на 2014 г.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно за разглеждания период и е в размер на 420,5 млн. лв., което е с 439 млн. лв. по-малко от салдото за януари 2014 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *