Свалиха прага за жителство у нас на чуждите инвеститори

Това реши Народното събрание, приемайки текстове от Закона за инвестициите на второ четене. Припомняме ви, през декември 2012 г. президентът Росен Плевнелиев наложи вето на нормативния акт, като един от основните му аргументи беше, че заложените критерии за получаване на жителство не само не насърчават чуждите инвестиции, а напротив – затрудняват ги.
 
Днес депутатите решиха чужденците да получават право на постоянно пребиваване, ако са инвестирали не по-малко от 500 хил. лв. в капитала на българско търговско дружество и разкрият не по-малко от 10 работни места за българи.
За икономически необлагодетелствани райони с висока безработица прагът на изискваната инвестиция пада до 250 хил. лв. и разкриване на поне 5 работни места.
При инвестицията в имот право на постоянно пребиваване ще получават чуждестранни граждани, които са вложили не по-малко от 600 хил. лв.
Мнозинството отхвърли искането на БСП като допълнително условие да се запише, че инвеститорите трябва да са живели поне 6 месеца в страната.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев посочи, че високият праг е пречка за инвеститорите. Той отбеляза, че в Ирландия най-високият праг е 300 000 евро, колкото е и у нас, без работни места. Във Великобритания границата е 245 000 евро и две работни места, Германия – 250 000 евро и пет работни места. Добрев каза още, че най-ниският праг в Словения например е 10 000 евро без ангажимент за наемане на хора. „Ние сме взели най-високият праг в ЕС със сравнително голямо задължение за наетите хора и не даваме гражданство, а даваме право, без да си вади виза, инвеститорът да идва в България, за да си види инвестицията, улесняваме по този начин инвеститора“, коментира Добрев.
Промените, приети днес, предвиждат още сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите предприятия, разкрили нови работни  места, да получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца. Условието за ползване на преференцията е инвестицията и трудовата заетост да се поддържат от работодателите най-малко 3 години за малки и средни предприятия и най-малко 5 години – за големи фирми. Новата мярка ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични дейности на икономиката или в общините с безработица над средната за страната, уточняват от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
Броят на създадените нови работни места също ще бъде критерий за сертифициране. Проекти в сектора на услугите, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, също ще могат да кандидатстват за сертификат.
Промените в закона предвиждат и оптимизиране и децентрализация на процедурите за издаване на сертификат на местно равнище. Кметовете ще могат да издават сертификати за инвестиция клас В за проекти от местно значение, както и да извършават индивидуално административно обслужване в съкратени срокове. Те ще могат да предлагат на инвеститорите без търг право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост. Общинските съвети сами ще могат да приемат наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение, като стимулите ще се предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти от клас А и Б. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *