Световната банка: България постига забележителен напредък за дългосрочна стабилност и устойчив растеж

България се възползва максимално от Стратегията на Световната банка за партньорство, като използва проектите и познанията на международната финансова институция за ускоряване на икономическия си растеж. Това е основното заключение от първия годишен преглед на изпълнението на програмата, направен от правителството и екипа на Световната банка. В срещата под ръководството на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров участваха министрите Емилия Масларова, проф. Радослав Гайдарски, заместник-министри, директорът за България, Румъния и Хърватска в Световната банка Ананд Сет, експерти и др.

България постига забележителен напредък за дългосрочна стабилност и устойчив растеж. В резултат на сигурната макроикономическа политика и структурните реформи средният темп на растежа превишава 6% годишно през 2004-2006 г. и в средносрочен аспект ще остава висок.

Международната финансова институция отчита, че през 2007 г. правителството е продължило програмата си за реформи, така че страната да интегрира икономиката си с тази на държавите от Европейския съюз. Изтъква се, че силният икономически растеж е съпроводен със съществени подобрения на пазара на труда. Броят на заетите нараства с над 200000 души през 2004-2006 г., а безработицата намалява под 7 на сто. Равнището й е под средното на страните от ЕС, подчерта социалният министър Емилия Масларова.

През първата година от изпълнението на Стратегията за партньорство България се съсредоточи върху осъществяването на системи за мониторинг и оценка, насочени към преценяване на разходите и политиките. Очаква се тези нови системи да ускорят конвергенцията с Европейския съюз, тъй като държавите-членки на Общността също преминават към този подход за оценяване на политиките въз основа на резултатите.

Аналитичната работа и проучванията са съществена част от подкрепата на банката. Направените изследвания досега са насочени върху производителността, образованието и регулативните режими. Новите разработки ще обхващат инвестиционния климат, оценяването на бедността и мониторинг на структурната реформа.

Световната банка е трайно ангажирана с продължаване на подкрепата си за дневния ред на България за социално и икономическо развитие чрез внедряване на европейския и глобалния опит и на най-добрите световни практики, каза постоянният представител на банката за България Флориан Фихтл.

Активният кредитен портфейл на финансираните от Световната банка операции у нас имат добро качество при 100% удовлетворителни проекти. Развитието на по-нататъшните операции ще се основава на натрупания опит до този момент.

Портфейлът се състои от девет инвестиционни проекта, които включват и две дарения по линия на Глобалния екологичен фонд (GEF). Общата първоначална сума на заемите е 423.8 млн. долара. Проектите и съответните суми в доларова равностойност са както следва:

· Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура (122.5 млн. долара);

· Втори проект за улесняване на търговията и транспорта (52.8 млн. долара);

· Реформа на здравния сектор (63.3 млн. долара);

· Социални инвестиции и насърчаване на заетостта (69.3 млн. долара);

· Регистрация и кадастър (30 млн. долара);

· Дарение на GEF за възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването (7.5 млн. долара);

· Проект за районните топлофикации (34.2 млн. долара);

· Дарение на GEF за повишаване на енергийната ефективност (10 млн. долара);

· Реформа на администрацията по приходите (34.2 млн. долара).

Стратегията за партньорство с България за периода 2007-2009 г., разработена в тясно сътрудничество с правителството, бе утвърдена от Световната банка през юни 2006 г. Целта е постигането на устойчив икономически растеж и извличането на максимални ползи от присъединяването ни към Европейския съюз.

Програмата предвижда всички планирани операции на банката: отпускане на заемни средства, аналитична дейност и техническа помощ – заеми до 300 млн. долара годишно, заедно с извършване на значителна аналитична дейност и консултантски услуги, насочени към приоритетните икономически цели на страната, като подобряване на инвестиционния климат за растеж на частния сектор и насърчаване на заетостта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *