Световната банка не приема БВП за достатъчен икономически показател

Достатъчно добър показател за състоянието на икономиката ли е брутният вътрешен продукт (БВП)? Според нов доклад на Световната банка БВП, който измерва произведените крайни стоки и услуги, не може да определи дали стандартът на живот действително се подобрява.

Авторите на доклада смятат, че друг показател – богатството, може да даде по-добър поглед върху икономическия напредък.

Какво показва докладът

Нивото на икономическо развитие на всяка държава е тясно свързано със състава на националното богатство, пише в доклада „Променящото се богатство на народите“. В него се анализира богатството в 141 държави от 1995 до 2014 г., като обединява няколко категории – природен капитал (полезно изкопаеми, води и т.н.), човешки капитал (генерираните по време на живота доходи) и производствен капитал (като сгради и инфраструктура), както и чуждестранни нетни активи.

Според доклада в изследвания период световното богатство е нараснало с 66%, достигайки 1143 трлн. долара спрямо предишните 690 трлн. долара (вижте графиката долу). Държавите със среден доход са настигнали тези с висок доход, а повече от 20 държави с нисък доход вече са със статут на държави със среден.

През призмата на критерия богатство обаче се вижда и друга картина. Богатството на човек от населението в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е близо 52 пъти по-голямо, отколкото в тези с нисък доход. В над 20 страни богатството на човек от населението е отбелязало спад или е на същите нива отпреди близо две десетилетия, като това засяга най-вече тези с висок ръст на населението, информира в.Капитал.

Според Световната банка държавите трябва да инвестират в човешки капитал, както и в икономическото овластяване на жените. Данните от доклада сочат, че човешкият капитал съставлява две трети от световното богатство, производственият – една четвърт, а природният – една десета. В държавите с високи доходи човешкият капитал е основен компонент на богатството, но в тези с по-нисък доход това е природният. Заради по-ниското заплащане и заетост жените представляват близо 40% от световния човешки капитал. Постигането на равенство между половете може да увеличи генерираното богатство с 18%.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *