Световната банка: Публичните финанси и бюджетът на България са здрави

Публичните финанси на България са в добро състояние, бюджетът на страната е стабилен, а банковата система е добре капитализирана и печеливша, смята постоянният представител на Световната банка за България Флориан Фихтъл.
Приоритетните насоки на държавните инвестиции трябва да бъдат основно към образованието, както и към допълнителното подобряване на данъчната и административната среда в България, за да могат да бъдат създадени предпоставки за повишена конкурентоспособност на страната ни, както и за привличането на инвестиции, посочи Фихтъл.
България трябва да положи усилия за запазване на доброто състояние на финансовия сектор, заяви специалистът по време на конференция за конкурентоспособността на България в условията на криза, организирана от Института за икономическа политика.
Мнението на специалиста за случващото се в света е, че кризата е изключително интересен момент. „Хората, които са изправени пред невъзможността на получат кредит, заплашени са от безработица или са инвестирали пенсионните си вноски в акции, обаче вероятно мислят друго“, смята Фихтъл.
Прогнозите на Световната банка са, че износът на България ще регсистрира забавени темпове, а притокът на капитали ще намалее. В подобна ситуация според Фихтъл е изключително важно правителството да продължи да осъществява настоящата политика на бюджетен излишък.
Бюджетният излишък е в центъра на много дискусии относно степента, до която е от полза за икономиката на страната, но Фихтъл посочва, че в настоящите условия с помощта на излишъка България ще успее да поддържа и увеличава доверието към валутния борд. Поддържането на допълнителн резерви и подобни средства в държавната хазна ще улесни значително страната при изостряне на кризата.
Фихтъл предупреди, че ръстът на заплатите в България не бива да надхвърля ръста на производителността, тъй като при фиксиран валутен курс това би довело до допълнително влошаване на конкурентоспособността на икономиката на България.
Представителят на Световната банка посочи виждането на институцията, че за малките отворени икономики, каквато е и България, притежават „ограничено поле за маневри“. Поради тази причина и особено в случая на нашата страна, която е във валутен борд, трябва много да се внимава и да се избягват волунтаристичните решения по отношение на фискалната политика.
През следващите години е важно ръстът на държавните разходи да бъде ограничен и забавен, тъй като ще има неминуемо забавяне на ръста на приходите в държавния бюджет.
Препоръките на Световната банка са страната ни да положи усилия за увеличаване на ролята на експортно ориентираните сектори, тъй като онези сегменти на икономиката, които са зависими от външни капиталови потоци ще претърпят забавяне.
Освен това трябва да се работи за подобряване на ефективността на разходите и да се ускорят структурните реформи. Фихтъл посочи, че в тази насока се водят активни разговори с правителството. Реформите обаче не бива да засягат съкращаване на разходи в целия спектър на публичните финанси, а да се подхожда стратегически.
Това би могло да помогне за подготвянето на икономиката за следкризисния период, тъй като е необходимо мислене в дългосрочна перспектива. „Важно е да се знае, че ще има възраждане“, поради което е необходимо структурно приспособяване на икономиката, заяви Фихтъл.

investor.bg
финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *