Свилоза, Булгартабак и Синергон могат да влязат в SOFIX след новите промени

Вчера БФБ-София АД предложи на обществено обсъждане промени в правилата за изчисление на SOFIX.

Свилоза, Булгартабак и Синергон могат да влязат в SOFIX с новите промениСнимка: Investor Media Group

Вчера БФБ-София АД предложи на обществено обсъждане промени в правилата за изчисление на SOFIX.

Едната промяна може да наречем „поправката Еврохолд“, защото тази промяна ограничава възможността при процедура за увеличение на капитала да се използва грешен брой акции за дадено дружество. Вместо заявление от самото дружество, както досега, ще се ползват данните от Централния депозитар.

Втората поправка цели в индекса да не влязат компании, които са абсолютно неликвидни, но поради голямата стойност на фрий-флоута (голямо количество пасивни миноритарни акционери), може да влязат в индекса. Това е тестването на спреда няколко пъти всеки ден.

Трета промяна е, че изискването за пазарна капитализация на фрий-флоута (стойност на акциите в акционерите с дял под 5%) се намалява от 10 млн. лв. на 5 млн. лв.

Така кандидати за индекса вече ще са Свилоза АД (текуща пазарна капитализация на фрий-флоута от 6,5 млн. лв.), Булгартабак холдинг АД (5,85 млн. лв.), Синергон холдинг АД (11,2 млн. лв., като дружеството ги покриваше и до момента, но поради други предложения за промени в правилата става по-силен кандидат), Юрий Гагарин АД (10,1 млн. лв.), ЕМКА АД (12,5 млн. лв.), Актив Пропъртис АДСИЦ (6,13 млн. лв.).

Четвърта промяна и то много съществена е че окончателното класиране ще е на база не само по пазарна капитализация на фрий-флоута, но по 4 класации с еднаква тежест. Едната остава по пазарна капитализация на фрий-флоута, втората е по брой сделки за последните 6 месеца, третата е по медиана на седмичния оборот за последните 6 месеца и четвъртата – средноаритметична стойност на спреда при изпълнени поръчки „купува“ на стойност 20 хил. лв. и поръчки „продава“ на стойност 20 хил. лв. за последните 6 месеца.

Това означава, че ако Синергон холдинг АД за момента остава назад с неговите около 11 млн. лв. пазарна капитализация на фрий-флоута спрямо нужните за SOFIX до момента около 23 млн. лв., ако дружеството излезе напред по другите 3 критерия, може да измести някоя от компаниите в индекса.

В същото време БФБ предлага критерият за минимум 750 акционера в дружество да остане като предварителен критерий за влизане в SOFIX. Така още на входа са блокирани дружества като Елана Агрокредит с пазарна капитализация на фрий-флота от 15,9 млн. лв., ЧЕЗ Разпределение със 118 млн. лв., Алтерко АД с 5,16 млн. лв., Сирма Груп холдинг АД с 21,53 млн. лв., самото БФБ-София с 10 млн. лв. и вероятно например Агрия груп холдинг, БАКБ и други, които може би в момента също са с под 750 акционера.

Може би след като се въвеждат толкова много критерии за ликвидност при SOFIX при окончателната селекция, а именно оборот, брой сделки и спред, е логично да намалее изискването за брой акционери. С новите крайни критерии изискването за голям брой акционери идва свръхрестриктивно.

Досега съставът на SOFIX се определяше по съвсем различен начин. Първо се проверяваше кои са компаниите с пазарна капитализация на фрий-флоута над 10 млн. лв. и с над 750 акционери. После от тях се намираха 30-те с най-голяма ликвидност (оборот и брой сделки), а на трети етап се определяха 15 от тези 30 с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута.

Предложенията за промени в начина на изчисляване на SOFIX обаче не решават проблемите на фонда, който го следва – Expat SOFIX ETF, заради изискването за влагането на не повече от 40% от активите на фонда в книжа с дял над 5%.

Възможно е в предстоящите съгласувания на промените в SOFIX да настъпят промени, информира investor.bg. Съгласуванията ще продължат около месец, след което окончателните промени ще бъдат внесени за одобрение в Комисията за финансов надзор и вероятно ще бъдат напълно готови за следващото ребалансиране на индекса през септември 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *