Св. св. Константин и Елена холдинг издаде облигации за 5 млн. евро

Св. св. Константин и Елена холдинг“ – АД – Варна обяви, че е сключен петгодишен облигационен заем в размер на 5 млн. евро, става ясно от съобщение в „Държавен вестник“. Годишната лихва по заема е 7,5%, а датата на емисията е 18 ноември. Лихвените плащания са на шест месеца, а главницата ще се плати еднократно на падежа.

„Средствата от емисията ще се използват за ново строителство, както и за обновяване на сега съществуваща база на холдинга,“ каза за Investor.bg директорът за връзки с инвеститорите на дружеството Светла Йончева. Тя не уточни коя е базата, която ще се обновява. Предлагането на облигациите е осъществено чрез частно пласиране и засега според Йончева не се предвижда регистрирането им за търговия на борсата.

Първото Общо събрание на облигационерите ще се проведе на 9 декември.

Нетната неконсолидирана печалба на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ за първите девет месеца е 843 хил. лв., което представлява увеличение от 11,4% спрямо същия период на миналата година.

Днес нямаше сделки с акции на дружеството, а вчера бяха изтъргувани 100 акции на средна цена 19,48 лв.

От: Румен Соколов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *