Сектор „Вино” против наредба на МЗХ

На 9 октомври на сайта на Министерството на земеделието и храните е публикуван проект за Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Според НЛВК този проект лишава винопроизводителите от възможности за участие в проекти за модернизация на съществуващи винарски изби или изграждане на нови, поради факта, че сектор вино не е определен като чувствителен – такива са например плодовете и зеленчуците, млякото, месото, като проектите, свързани с тези сектори стартират с 30 точки преднина. Радослав Радев, председател на Националната лозаро-винарска камара изтъкна, че макар виното да не е в ембарговия списък, винопроизводителите търпят най-много загуби в ЕС – 62-63% спад на износа на българско вино за Русия /при средно 50% за целия ЕС/. Причината е руската политика да стимулира вино от Крим и Абхазия.

Друг аргумент в подкрепа на сектор вино е, че около 250 хил. са регистрираните активни винарски предприятия. Около 24 хил. са регистрираните гроздопроизводители, а по време на кампания броят на заетите в бранша надхвърля 200 хил. души.

Накратко, НЛВК искат сектор вино да бъде равнопоставен спрямо останалите сектори, в противен случай ще сезират Европейската комисия и ще прибегнат до различни административни действия.

Позицията на МЗХ, изразена от зам.-министър Васил Грудев, обаче е, че в рамките на периода 2014-2020 г. ще има проекти от сектор вино, макар да е възможно такива да отсъстват при първия прием по мярката, който се очаква в края на годината. Ресурсът от 270 млн. евро няма как да бъде изчерпан от останалите сектори, определени като чувствителни, поради малкия им капацитет. Аргументът производството например на плодове и зеленчуци да бъде подкрепено приоритетно е нетният спад на продукцията през последните години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *