Сенчестото банкиране излезе на светло

Системата на този тип банкиране включва схеми за търговия със сложни финансови продукти, които включват взаимни фондове на паричен пазар, търговски ценни книжа, обезпечени с активи, дългови инструменти и други. Няма регулации, които да упражняват контрол над този тип операции, което обуславя интереса на инвеститорите към тях. В разгара на финансовата криза обаче Федералният резерв на САЩ се прицели именно в този сенчест сектор и го посочи за един от потенциално опасните за в бъдеще. По данни на Deloitte Financial Services обемът на пазара на сенчестото банкиране в САЩ е намалял почти наполовина до $ 9.53 трлн. спрямо $ 20.73 през 2008 година. За сравнение, активите на банковия сектор възлизат на $ 15 трлн. От статистиката са изключени хедж фондовете, тъй като те не извършват подобна на банките дейност. Според Адам Шнайдер, изпълнителен директор на Deloitte Financial Services, причина за свиването на сенчестото банкиране са усилията на регулатора в САЩ да го ограничи в безопасни граници. Експертът не подценява значимостта на тези продукти и търговски операции. „Тези продукти са валидни продукти, които се използват от много институции и които имат своята стойност. Те са подобни на банковите продукти, но без да имат защита. За щастие, ние се опитваме да вникнем в същността им, да ги разберем, за да могат участниците да преценят колко голям е рискът, който поемат, посягайки към тях“.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *