Септември – месец на надежди и промени

Изминалата кратка работна седмица на месец септември прекъсна възходящото движение на индексите на родната борса. Измерени на седмична база и четирите борсови индекса отстъпиха от нивата, които бяха завоювали. Най-старият борсов индекс SOFIX загуби 2.57% и падна под 500 пункта до ниво от 491.2. Индикаторът, следящ развитието на 40-те най-големи компании на пода на българската борса – BG40 завърши седмицата със спад от 0.6 % и достигна стойностот 133.7 пункта. BGTR30 също отчете спад с 0.98 % на седмична база идостигна 367.94 пункта. Индексът, следящ развитието на дружествата със специална инвестиционна цел, BGREIT отчете седмичен спад от скромните 0.75% и достигна48.67 пункта. За разглеждания период на БФБ са сключени общо 3 820 сделки, които възлизат на общата сумаот 16 205 122.23 лв. Общо изтъргуваните акции са 5 215966 броя.
През измината седмица се осъществиха и структурните промени в борсовите измерители. От структурата на SOFIX изпадат ЗД Евро инс и Топливо, ана тяхно място са включениТрейс Груп Холд и Еврохолд България. От BG-40 изпадат Адванс Терафонд АДСИЦ, Индустриален Капитал Холдинг, БенчМарк фонд имоти АДСИЦ, Етропал и Проучване и добив на нефт и газ, а влизат Алкомет, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, КТИ Съединение, М+С Хидравлик и Булгартабак-холдинг. От състава наBG-REIT саизвадениИнтеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, Актив Пропъртис АДСИЦ и Фонд за земеделска земя Мел Инвест АДСИЦ, а влиза единствено Прайм пропърти БГ АДСИЦ. От BGTR-30 пък отпадат ЗД Евро инс, Индустриален Капитал Холдинг, Мостстрой и Фазерлес, като техните места заеха Агро Финанс, Адванс Екуити Холдинг, Девин и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.
Книжата и на двете нови дружества от състава на SOFIX обаче белязаха спад – като при Еврохолд България понижението е малко над 10 %, аТрейс Груп Холд –запази нивото от предходната седмица.
В червено се оцветиха още книжата на Мостстрой, Холдинг Пътища, Химимпорт, Енемона, Каолин и Неохим.
От книжата на банките Първа Инвестиционна, Централна кооперативна и Българо-американска кредитна банка отбелязаха леко отстъпление от завоюваната цена. Само Корпоративна търговска банка прибави 7 % към цената си и достигна 55.86 лв. за акция.
От средата на текущата седмица – 01.10.2009 г. влизат в сила измененията в Правилника на БФБ, предвиждащи наличието на минимални критерии за ликвидност по отношение на компаниите, допуснати до търговия на Неофициален пазар на акции. В тази връзка се преустановява търговията посредством само два аукциона, възприета на съществуващия до момента Неофициален пазар, сегмент Б и всички компании от Неофициален пазар на акции ще се търгуват на принципа на “непрекъсната търговия”. Поради тези промени всички дружества, регистрирани на Неофициален пазар на акции, се поставят под наблюдение за срок от три месеца.
През изминалата седмица новината, която привлече вниманието на инвеститорите, беше свързана с книжата на „Девин” АД. От съобщение на БФБ става ясно, че на 23 септември 2009 около 21.00 часа българско време е подписан договор за покупко-продажба на акции, съгласно който Адвент Интернешънъл, глобален фонд за дялово инвестиране, ще придобие от Соравия Груп Австрияприблизително 75% от акциите на Девин. Съгласно договорът за покупко-продажба на акции, цената на акция се очаква да бъде в интервала между 3,06 лв и 3,17 лв за акция. След финализиране на сделката, в съответствие с изискванията на българското законодателство, Адвент ще обяви търгово предложение за изкупуване на останалите акции на Дружеството, търгувани на Българската Фондова Борса.
Считано от 5 октомври се пускат за търговия на БФБ облигации, издадени от Ален мак АД Пловдив. Номиналната стойност на една облигация е 1000 евро, а годишният лихвен процент е 11 %, падежът на облигациите е 26.06.2011г. Цената на въвеждане в търговия е 100 % от номинала.
Посочената информация не е препоръка за покупка и продажба на ценни книжа!

Валентина Паунова – обслужванеклиенти в ИП „Популярна каса 95” АД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *