Сирма груп холдинг без дивидент за 2017г.

Ръководството на Сирма груп холдинг АД предлага да не бъде разпределян дивидент за 2017 г. на свиканото за 25 юни 2018 г. общо събрание на акционерите.

На общото събрание на акционерите от 27 юни 2017 г. бе гласуван първият дивидент в борсовата история на софтуерната компания – от 1 ст., или около 1%, дивидентна доходност. Това обаче явно няма да се превърне в традиция.

Резултат с изображение за сирма груп

Разбира се най-вероятната причина за липсата на дивидент е, че Сирма груп холдинг АД желае да реализира увеличение на капитала, привличайки 40 млн. лв., издавайки акции при емисионна цена от 1 лв.

При сегашният капитал от 59,36 млн. акции, ако Сирма раздаде дивидент от отново по 1 ст. на акция, ще трябва да разпредели 594 хил. лв.

Други причина за липсата на дивидент може да е, че пазарните участници не го оцениха,  като пазарната оценка на компанията се понижи с 13% за 12 месеца до 0,95 лв. И това е въпреки че компанията влезе в индекса SOFIX, което автоматично предизвика търсене на акциите ѝ, информира investor.bg.

Плановете на ръководството са печалбата от 2,8 млн. лв. за 2017 г. да бъде заделена към фонд Резервен (10% или 281 хил. лв.) и към Неразпределена печала от минали години (останалите 2,53 млн. лв.).

На събранието ще се гласуват и рутинните точки за такова събитие, като приемане на доклади и отчети, освобождаване на ръководството от отговорност и други.

За одитор на Сирма груп холдинг АД за 2018 г. се предлага Теодора Иванова Цветанова с диплом 0771 от 2012 г. Същият одитор е заверил и отчета на Сирма за 2017 г.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *