Скок на производствените цени на храните

 
Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се е увеличил с 3.9%, а в животновъдството – с 8.6%.
Увеличение в сравнение с предходната година се наблюдава при цените на ечемика – с 20.5%, на фасула – с 22.9%, на слънчогледа – със 7.4%, на живите животни от едър рогат добитък – с 19.2%, на свинете – с 6.6%, на овцете и козите – с 20.0%, на суровото мляко – с 5.0%, и на кокошите яйца – с 23.4%.
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2012 г. е с 6.5% над равнището на същото тримесечие на 2011 година.
По-високи са цените на електроенергията и горивата – с 6.2%, на минералните торове – с 23.7%, на ветеринарномедицинските продукти – с 4.9%, и на фуражите – със 7.4%.
Трябва да се има в предвид, че отчетеният от НСИ ръст на цените на храните и фуражите предхожда увеличението на цените на тока за бизнеса с 16% и на природния газ с близо 5%.
През третото тримесечие цените в сектора вероятно ще се повишат още повече. Въпреки това, засега силното поскъпване на храните и фуражите не стига до българския потребител. Това до голяма степен се дължи на ограниченото търсене на вътрешния пазар и на вноса от Турция, Гърция и Централна Европа.
Но реколтите в Турция и Гърция бяха силно засегнати от засушаването през юли, така че и цените на вноса ще се покачат.
През следващите месеци българите ще усещат все по-силно повишението на цените на храните, като вероятно пикът ще бъде достигнат през октомври.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *