Следващият балон може да се надуе на пазара на обърнати ипотеки

Следващият инвестиционен балон може да се надуе на пазара на т.н. обърнати ипотечни заеми в САЩ. Това предупредиха представители на щатските регулаторни органи, цитирани от Ройтерс.
Обърнатите ипотеки са специфичен финансов продукт, който отчита бърз темп на растеж, подобно на високорисковите ипотечни заеми през последните години. Те са предназначени за една от най-уязвимите групи в обществото – хората на възраст над 62 години.
Финансовите регулатори в САЩ смятат, че този инструмент има някои от характеристиките на високорисковите ипотечни заеми. Бързото застаряване на американското население може да доведе след себе сизасилено търсене на този вид финансови продукти.
Те позволяват на възрастните хора да получат кредит, най-често под формата на пожизнена рента, и право на ползване на жилището. В замяна на това банката си прихваща дължимата сума от стойността на жилището, с което се обезпечава кредита.
Собственикът на жилището трябва да изплати своите задължения към кредитора, в случай че почине, изнесе се от своя дом или не успее да плати данъчните сизадължения към държавата.
Ипотечната банка Fannie Mae, която е най-големият жилищен кредитор в САЩ, има 90% дял в пазара на обърнати ипотечни заеми към края на 2008 г. Много от големите американски банки, в това число Bank of America и Wells Fargo, участват активно на този динамично развиващ се пазар.
Това е причина за тревога, защото може да се повтори сценария от ипотечната криза през 2007 г. Тя започна с балон на пазара на недвижими имоти и бързо прерасна в глобална финансова и икономическа криза.
По-голямата част от обърнатите ипотечни заеми са застраховани от Федералната жилищна администрация и по този начин рискът, който те носят, е ограничен. В същото време на пазара се продават и обърнати ипотеки със специфични условия, които не носят нужната защита на потребителите.
Регулаторните органи трябва да поставят ясни стандарти за отпускането на обърнати ипотеки навреме, за да се избегнат евентуални проблеми на този пазар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *