След 8-часов дебат парламентът прие на първо четене бюджет 2008

Ключовите послания на проектобюджета са устойчивостта и развитието, каза министърът на финансите Пламен Орешарски

21.11.2007

След 8-часов дебат Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2008 г. 163-ма депутати гласуваха „За“, 59 – против, нямаше въздаржали се.

Ключовите послания на Бюджет 2008 са устойчивостта и развитието, каза министърът на финансите Пламен Орешарски, който представи депутатите проектобюджета.

По думите му тези послания намират съдържанието си в поддържането на макроикономическа стабилност – на фона на прекалено силното вътрешно търсене и на колебанието на глобалните финансови пазари, и в създаването на предпоставки за продължаващ, сравнително висок икономически растеж, за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за постигането на крайната цел на икономическата и фискалната политика – подобряване на качеството на живот на българските граждани.

Водещите приоритети, очертани от министъра са противодействие на икономическите диспропорции и на нарастващия дефицит по текущата сметка чрез залагане на фискална цел за положително бюджетно салдо в размер на 3% от БВП; ускорено модернизиране на публичната инфраструктура чрез сериозен ръст на публичните инвестиции, подкрепян от достъпа на страната до структурните фондове на ЕС.

Сред приоритетите са и продължаване на реформите в ключови социални сектори като здравеопазването и образованието, по-нататъшно функционално и институционално рационализиране на публичния сектор; финансово обезпечаване на програмите за научноизследователска и развойна дейност в съответствие с обновената Лисабонска стратегия.

Планираме икономическият растеж да се запази на сравнително високото си ниво от настоящата година – 6,4%, и се залага намаляващ инфлационен натиск в сравнение с тази година до нива 4,5% – в края на периода, и 6,9% – средногодишно, отбеляза министърът.

Предложената макрорамка на бюджета за 2008 г. е изготвена при очаквана средногодишна цена на суровия петрол около 68,1 долара за барел, като за следващите години цените са в диапазона от 67-70 долара за барел.

Допуска се, че лихвите в евро ще се движат в рамките на 4,3-5%, а лихвите в долари ще се понижат и ще се движат в диапазона от 4,6-5,33%.

Планираният размер на БВП за 2008 г. по текущи цени е 61, 711 млрд. лева като се очаква да се промени тенденцията от последните години основен принос в растежа имат инвестициите.

Валутният курс на лева към щатския долар за 2008 г. се прогнозира да бъде 1,40 лв.

Предвижда се през периода 2008 – 2010 г. външното търсене да се запази относително стабилно, осигурявайки средногодишен реален ръст на износа от около 11-13%.

През 2008 г. се очаква дефицитът по текущата сметка да достигне 21,9%. Предвижда се той да бъде компенсиран по линия на приходите от туризъм, чийто среден ръст се очаква да бъде около 8-10%, от частните и официалните текущи трансфери, които се предвижда да осигурят покритие от 15-20%.

Около 60-65% от нетния приток на капитал ще представляват нетни преки чуждестранни инвестиции, като тази прогноза се основава на допускането за приключване на приватизационните процеси в страната.

Въпреки отбелязаните високи темпове на икономически растеж в България през последните години, реалната конвергенция на доходите с европейските равнища и повишаване производителността на труда са все още предстоящо събитие, отбелязва в доклада си парламентарната бюджетна комисия.

В консолидираната фискална програма за 2008 г. се предвижда общият размер на приходите да достигне 27, 192 млрд. лв., което е с 5, 815 повече спрямо програмата за 2007 г.

По консолидираната фискална програма за 2008 г. проектът на разходите е 25, 371 млрд. лв., от които вноската в общия бюджет на ЕС е 659, 9 млн. лв.Проектът на разходите за следващата година е по-голям спрямо програмата за 2007 г. с 4, 379 млрд. лв. или ръст от 20,8%.

С най-голям дял от общите разходи – 33,8%, са разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи, които за 2008 г. нарастват на 8, 341 млрд. лв. От тях за изплащане на пенсии ? 5, 277 млрд. лв., което е ръст от 20,2% спрямо 2007 г.

Осигурени са средства за провеждане на политиката за увеличаване на доходите от работна заплата на две стъпки: от 1 януари – компенсиране на всички ощетени от въвеждането на плоския данък с работни заплати до 430 лв. за заетите по трудово правоотношение и до 375 лв. за заетите по служебно правоотношение; и от 1 юли – индексация на всички работни заплати на заетите в бюджетния сектор с от 5 до 10%.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително и в размер на 1, 821 млрд. лв. -3% от БВП.Министерският съвет е предложил субсидия за бюджета на съдебната власт в размер на 333, 3 млн. лв., с което се осигурява ръст от 27% спрямо тази година, а искането на ВСС е за 409, 7 млн. лв.

В републиканския бюджет за 2008 г. е предвидено на общините да се предоставят субсидии и трансфери общо в размер на 1, 687 млрд. лв. като за тази година те са били с 249, 8 млн. лв. по-малко.

Докато парламентът дебатира проектобюджета за следващата година, около сградата протестират учители. Час след началото на обявения за 10 ч. митинг репортерите, дошли да отразяват събитието, бяха повече от учителите.

Протестът пред Народното събрание срещу бюджета за образование за 2008 г. е символичен, знаков, за да не се пречи на учебния процес, каза в началото на митинга говорителят на Единния национален стачен комитет Николай Николов.

Синдикатите обявиха преди два дни, че митингът ще бъде национален и в него ще участват около 3000 души от страната, но събралите се са много по-малко. Николов каза, че ще чакат да свърши първата смяна в училище, за да се съберат пред парламента.

По думите му, досега учителите не са спечелили нищо от стачката в материален план, получили са само един аванс, а до края на месеца се очакват новите им заплати.

Протестът е по повод заложения в проектобюджета процент от БВП за образование – 4,2%, докато синдикатите настояват за минимум 4,7%.

„Ако не приемете нашите искания, ние – учителите и непедагогическият персонал, категорично заявяваме, че учебната година 2007-2008 е невъзможно да бъде завършена“, се посочва в протестна декларация, разпространена на митинга.

по материали на БТА и БГНЕС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *