Служителите на затворите ще преговарят с правосъдното министерство

В тази връзка заместник-министърът на правосъдието Пламен Георгиев свиква редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието на 10.10.2012 г. от 14.00 ч., което ще се проведе в централната сграда на МП. На заседанието ще бъде обсъдено финансовото състояние към края на деветмесечието на МП, респективно на ГДИН, ГДО и ДПФЗД / задължения, преразходи, икономии на ФРЗ и др./. Възможности за индексиране на социалните плащания /пари за храна и за специални условия на труд / през четвъртото тримесечие на 2012 година; параметрите на проекта за бюджет за 2013 година на МП, респективно на ГДИН, ГДО и ДПФЗД. Във връзка с индексирането на социалните плащания и повишаване на доходите и жизненото равнище на служителите във ведомството, не по – късно от 01 януари 2013 година, Синдиката на служителите в затворите в България прави предложения за повишаване с 100% на сумите изплащани за храна /порцион/ от 30.00 лв. на 60.00 лева. Повишаване на сумите за допълнително възнаграждение, изплащани за специфични условия на труд, като базата за процентно изчисляване от 90.00 лв. да стане 140.00 лв. Повишаване на основните трудови възнаграждения /заплати/ на служителите с 25 %, на реално необходимите средства за подобряване и осигуряване на нормални условия за труд, почивка, хранене и хигиена на служителите и материално – техническото обезпечаване, предпазни и защитни средства и специализирана техника за нормално изпълнение на дейността им в съответствие с функционалните им задължения във всички звена на ГДИН, ГДО и ДПФЗД. На заседанието ще бъдат разгледани изпълнението на поети ангажименти от МП във връзка с трудовите и социално-битови проблеми, поставени от ССЗБ, както и на други текущи проблеми, с които се сблъскваме ежедневно и оказват негативно влияние върху служителите“; както ще бъде обсъдено и по какъв начин Синдикатът на служителите в затворите в България помагат на системата в борбата с корупцията. Ще бъдат обсъдени и кадрови проблеми по места – липса на експертни лица поради освобождаване от служба.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *