Сметната палата улови стотици нарушения във висшия ешалон

Сметната палата установи 323 несъответствия в декларациите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности. Сред тях са Меглена Кунева и Ивайло Калфин.

Меглена Кунева, първо депутат, но после  вицепремиер и министър на образованието в кабинета „Борисов 2“, е подала уведомление за 2016 г. Тя обаче е „забравила“ да декларира данни за съпруга си – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 12 649 лева, се вижда в справката на сайта на Сметната палата.
Ивайло Калфин, бивш социален министър и член на АБВ, също е подал уведомление, но не е декларирал за себе си и съпругата си дадено обезпечение – договорна ипотека в размер на 74 000 лв. върху свой собствен апартамент с площ 113,860 кв. м в гр. София.
Зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков не е декларирал данни за съпругата си – доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 22 938 лв.
И Васил Грудев – зам.-министър на земеделието, не е обявил данни за съпругата – доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 11 482 лв.
Зам.-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов пък не е декларирал лизингово задължение за придобиване на лек автомобил „Шкода Йети“.
Ива Петрони-Николова – началник-кабинет в Министерство на културата не е обявила данни за съпруга – доходи от друга стопанска дейност в размер на 12 472 лв.
В списъка влизат и народни представители. Депутатът от БСП Валери Жаблянов също не е съобщил за данни за съпругата си – придобиване на апартамент с площ от 67 кв. м в гр. София.
Колегата му Димитър Горов пък не е декларирал данни за съпругата – придобиване на дялове в новоучредено дружество – „Форс Ди“ ЕООД, гр. София.
Депутатът от ПФ Валентин Касабов пък не е обявил придобиване на дялове в новоучредено дружество „Медиатор 2015“ ООД, гр. Бургас.
Златица Петрова – изпълнителен директор на агенция „Медицински одит“, не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 4798 лв., както и данни за съпруга си – доходи от правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 15 872 лв.; доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 13 054 лв. и в размер на 7 816 лв., както и доходи от друга стопанска дейност в размер на 18 551 лв.
Ангел Ганев – посланик на България в Беларус, не е декларирал данни за съпругата си – доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 2138 лв.
В списъка фигурират още доста магистрати – съдии, прокурори, следователи. Например Златка Русева от ВКС не е съобщила за доходи от друга стопанска дейност в размер на 2160 лв.
Сред нередовните са още кметове, зам.-кметове, председатели на общински съвети и други.
Имуществените декларации са подадени пред Публичния регистър през 2016 година, съобщиха от Палатата.
Проверени са общо 14 261 лица с ежегодна декларация или уведомление и 743 лица, подали финална и встъпителна декларации до 13 септември 2016 година, уточниха от Сметната палата.
Проблем с несъответствията в декларациите имат 2,15 на сто от тези, които са ги подали. Проверката на имуществените декларации обхваща освен задължените лица и техните съпруг/а и ненавършили пълнолетие деца, съгласно разпоредбата на закона.
Установени са 252 заключения за несъответствия при ежегодните декларации и 71 заключения за несъответствия при встъпителните и финални декларации. В такива случаи, съгласно закона, председателят на Сметната палата уведомява НАП и ДАНС.
Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *