Солени глоби за невярна информация за банка

Според промените лице, което разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто й име и доверието към нея, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лава, съобщи БТА. При повторно нарушение санкцията е от 3000 до 10 000 лв. Глобата за юридически лица в този случай е от 10 000 до 30 000 лв, а при повторност – от 30 000 до 50 000 лв. Ако нарушението е извършено чрез средство за масова информация, глобата е от 5000 до 10 000 лв, а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв. Ако нарушението е извършено от юридическо лице санкциите са в размер от 20 000 лв. до 50 000 лв, а при повторно нарушение – от 50 000 до 150 000 лв. Санкциите за банки, нарушаващи нормите на този закон, са от 50 000 до 200 000 лева, а при повторно нарушение от 200 000 до 500 000 лв. Предвидена е възможност БНБ да сезира Европейския банков орган в случаите, когато съответните компетентни органи не й сътрудничат при осъществяване на надзор на консолидирана основа и когато не може да бъде постигнато съвместно решение между компетентните органи по въпроси, свързани с надзора върху банкови групи и финансови холдинги, които осъществяват дейност в няколко държави членки. Депутатите приеха към информационната система на централната банка за паричните задължения на клиентите към банките да се добавят и платежни институции и дружества за електронни пари, отпускащи кредити по реда на Закона за платежните услуги и платежните системи

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *