Софарма с 31% годишен спад на тримесечната печалба

Софарма отчете 31% (3,232 млн. лв.) годишен спад в нетната печалба за първото тримесечие до 7,216 млн. лв., като приходите от продажби намаляват с 19% на годишна база до 43,985 млн. лв.

Печалбата на фармацевтичната компания през първото тримесечие на 2014 г. бе подкрепена от положителни валутни разлики в размер на 2,752 млн. лв., докато година по-късно има отрицателни за 726 хил. лв., или негативен принос към печалбата от 3,478 млн. лв. преди данъци.

Продажбите на продукция спадат с 21% годишно до 40,498 млн. лв, като приходите от продажби за европейските страни намаляват с 39% в сравнение с първото тримесечие на 2014 г. до 20,329 млн. лв., дължащо се на намалението на приходите от продажби на Украйна с над 80%, се казва в междинния доклад за дейнстта.

~Към момента е трайно ограничен достъпът до източните територии на Украйна, като продажбите там се осъществяват трудно от дистрибуторите и в много по-малки размери. Намаляват приходите от продажби в Русия поради волатилността на рублата, което наложи актуализация на цените на продуктите, предназначени за руския пазар, поради което дружеството ограничи износа си към Русия през първото тримесечие на 2015 г. Увеличават се продажбите за Прибалтика, Гърция, Косово, се казва още в доклада.

Продажбите на вътрешния пазар за тримесечието се увеличават с 20% на годишна база до 16,237 млн. лв. Приходите от другите пазари за периода намаляват с 2% годишно до 3,932 млн. лв. Тук основно се включват приходите от продажби в Кавказ и Централна Азия, които намаляват с 6%, дължащо се на финансовата криза в Казахстан. Увеличават се продажбите в Узбекистан, Армения, Виетнам и Тунис, се казва там.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *