Софтуерно решение консолидира финансови отчети за минути

Един от най-големите производители на месни продукти и колбаси у нас – Бони Холдинг, автоматизира процеса по консолидация на финансовите си отчети чрез софтуерното решение LucaNet.Financial Consolidation. Целта на проекта е да се ускори процесът по изготвяне на консолидираните отчети на холдинга, както и да се намали до минимум рискът от допускане на грешки. Внедрител на системата е консултантската компания Balkan Services.

За да се ограничи времето за консолидация, автоматично се изтеглят данните от оперативните справки на 15-те дружествата в холдинга чрез LucaNet.Financial Consolidation. Елиминират се вземания и задължения, приходи и разходи между свързани предприятия, нереализирани печалби в налични материални запаси и дълготрайни активи.

„Ценно преимущество на LucaNet.Financial Consolidation е фактът, че решението дава възможност за анализ на бизнеса и в направления различни от финансовата консолидация. На практика системата може да е полезна и при изготвянето на допълнителни справки, независимо от консолидационния процес, изчисляване на коефициенти за ефективност (KPIs), ползвайки данни от индивидуалните отчети на дружествата“, сподели Христо Стоянов, финансов директор на Бони Холдинг.

Консултантската компания Balkan Servicesоперира на пазара на софтуер за управление, анализ и контрол на бизнеса като проектира, внедрява и поддържа софтуерни системи с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management). Има над 200 успешно внедрени проекти във водещи компании от производството, услугите, търговията и дистрибуцията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *