Спад в печалбата на банките

Нетната печалба на сектора за първото полугодие на 2020 г. възлиза на 515,2 млн. лв., което представлява спад от 43,9% на годишна база.

Печалбата на банките през април спадна с над 21%:: Investor.bg

Като се вземат предвид еднократните ефекти, спадът на нетната печалба би бил по-голям.

Само за второто тримесечие на 2020 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 64% на годишна база и от 26% на тримесечна база до 219,1 млн. лв.

За сравнение, през второто тримесечие на 2019 г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 608,6 млн. лв., докато през първото тримесечие на 2020 г. тя беше в размер на 296,2 млн. лв., информира pariteni.bg.

Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват забавянето на кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, начислените разходи за обезценки, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл. Някои еднократни ефекти при отделни банки, като, например, получени дивиденти, положителен резултат от отписване на финансови активи и пасиви, валутни разлики, по-високи разходи за обезценки, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата.

Спад в печалбите на банките в България - Финансови новини

Приходите от такси и комисиони на банките у нас възлизат на 580 млн. лева в края на юни, показват данни на Асоциация на банките в България. В края на юни 2020 г. приходите от такси и комисиони спадат с 10,1% на годишна база (при 0,7% ръст на годишна база в края на март 2020г.).

В края на второто тримесечие на 2020 г. нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 11,1% на годишна база (-60,7 млн. лв.) до 484,2 млн. лв. На тримесечна база спадът е от 15%.

В края на юни 2020 г. приходите от такси и комисиони спадат с 10,1% на годишна база (при 0,7% ръст на годишна база в края на март 2020г.) и възлизат на 580,9 млн. лв., докато за същия период разходите за такси и комисиони се понижават с 4,3% на годишна база – до 96,7 млн. лв.

На тримесечна база приходите от такси и комисиони намаляват с 15,2%, а разходите от такси и комисиони спадат с 16,3%.

istock
istock

Нетният доход от такси и комисиони формира 23% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 32,9% – по данни на ЕБО за първото тримесечие на 2020 г., показват данните на асоциацията.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *