Спад в транспортния сектор през третото тримесечие, отчита НСИ

По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление както при превозените товари (1.8%), така и при извършената работа (6.6%) от товарния транспорт.

Спрямо второто тримесечие на 2014 г. превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт бележат спад от 2.8%, докато извършената работа се увеличава с 2.9%.

Годишни изменения

По предварителни данни през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. е регистрирано намаление при превозените товари (16.6%) и при извършената работа (18.0%) от сухопътния и водния транспорт.

Спрямо съответния период на предходната година превозените пътници бележат спад с 0.2%, докато извършената работа, измерена в пътниккилометри, отбелязва увеличение от 9.7%.

Сухопътен транспорт

През третото тримесечие на 2014 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27 392.6 хил. т, или с 5 423.2 хил. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2013 г., като намаление се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт.
Извършената работа също отбелязва спад от 11.6% спрямо третото тримесечие на 2013 г. и достига 7 866.4 млн. тонкилометра. Увеличение от 11.6% бележат единствено извършените превози от железопътния транспорт.

Броят на превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт през третото тримесечие на 2014 г. е 107 871.8 хил., или с 1.2% повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи на увеличението на вътрешните превози – с 1.4%.

Превозените пътници от автобусния транспорт се увеличават с 1 805.4 хил., или с 1.8%, докато в железопътния транспорт се наблюдава намаление от 7.1%.

Извършената работа през третото тримесечие на 2014 г. е с 11.6% повече в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. и достига 3 600.2 млн. пътниккилометра.

Увеличението е в резултат на превозите, извършени от автомобилния транспорт (15.4%), докато при железопътните превози извършената работа е с 8.3% по-малко.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *