Спестяваме от данъци, ако внасяме за пенсия или се застраховаме

Вариант е и даването на дарение

Може да спестим близо 20% от дължимия данък върху годишните доходи, съобщава в. „Стандарт“. От облекчението ще се възползваме, ако в оставащото време до края на годината отделяме доброволни вноски за пенсия и здраве или със застраховка „Живот“.

Така до 10% от годишния си облагаем доход гражданите може да намалят с лични доброволни вноски за трета пенсия. А с още 10% облагаемият доход може да се намали с лични вноски в частни фондове за здравно осигуряване или със сключването на застраховка „Живот“.

Трябва да се подаде годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г., за да влезе в сила облекчението. В нея трябва да се посочат всички доходи от настоящата 2013 г., както и направените лични вноски за осигуровки и застраховки „Живот“, за да се ползват облекченията.

Всички хора, които имат доходи извън работната си заплата, са длъжни да подават годишна данъчна декларация. Но ако хората, които получават само трудови възнаграждения, искат да ползват някакво облекчение, те също трябва да подадат формуляра.

Много добър начин за спестяване на пари са личните вноски в частните пенсионни фондове. Благодарение на тях се печели по две направления. Първо, до 10% от годишния доход можете да вложите в пенсионен фонд и за тази сума няма да плащате данъци. Така ако през 2013 г. работодателят е удържал всички дължими налози, след подаване на данъчна декларация в началото на 2014 г. хазната ще ви върне пари.

Вторият вариант е при спестяване в пенсионен фонд. Доходността на пенсионните фондове през последната година изпревари лихвите по банковите влогове. За последните 12 месеца средната доходност на доброволните пенсионни фондове е близо 6%, показват изчисленията.

Така спестяването в пенсионни фондове се оказва много по-изгодно от банковите депозити, тъй като средните лихви по едногодишните левови депозити на гражданите са спаднали през последната година. Единственият недостатък е, че ако искате да изтеглите натрупаните пари, преди да се пенсионирате, ще трябва да платите спестения данък от 10% при внасяне на средствата във фонда.

Съществува още един вариант, при който може да намалите данъците върху доходите ви. Това може да стане чрез дарения, но те също трябва да бъдат направени до края на декември.

Данъците ще намалеят, като до 5% от годишния доход се дари в полза на здравни заведения, институции за предоставяне на социални услуги, детски ясли, училища и университети.

Може да се направят дарения до 5% от годишния доход и за регистрирани в страната вероизповедания, комуни на наркозависими, специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, Българския червен кръст, читалища, УНИЦЕФ, както и на неправителствени организации, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Благодарение на даренията се намалява размерът на годишния облагаем доход и така реално се пестят данъци. Но общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от дохода за годината.

За да се възползвате от облекчението, трябва да подадете годишната данъчна декларация в началото на 2014 г., като към нея трябва да се приложи договор за дарението и бележка от банката за превеждане на парите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *