„Спиди груп“ ще купува логистичната база на СОМАТ в Горубляне

Сделката е разделена на две – придобива се целият имот, който обитава „Спиди“, а за останалите сгради в парка се създава смесено дружество, в което контролният пакет от 76% ще е на „Спиди груп“. Активът на транспортната компания се предлагаше за продажба и преди време, но явно сега собственикът и купувачът са постигнали споразумение. Цената не е известна, но според отчета на компанията продавач активът е оценен на 63.5 млн. лв. Това е една от най-големите имотни сделки на годината, тъй като се продават сгради с площ над 40 хил. кв.м.

 

За промяната в собствеността се разбира от уведомление за намерението за концентрация, изпратено до Комисията за защита на конкуренцията. Според съобщението компанията, която е мажоритарен собственик на куриерската компания „Спиди“, иска да придобие контрол върху активи на „Виена реал естейт“ – дружество, управляващо имотите в България на германската група Willi Betz, която е една от големите в сферата на автомобилния транспорт и логистиката. В страната освен като собственик на някогашния държавен гигант в превозите СОМАТ е известна и като генерален вносител на Mercedes чрез „Балкан стар аутомотив“. Транспортният бизнес обаче се сви в пъти през последните години и вероятно това е сред мотивите за продажбата.

Детайли, че става дума за базата в Горубляне, идват от покана за общо събрание на облигационерите на „Виена реал естейт“. От „Спиди груп“ обясниха, че ще дадат повече подробности около сделката и бъдещите си планове относно придобиването на логистичния парк на по-късен етап след приключването на сделката. Придобиването на базата обаче ще бъде ново начинание за компанията – за инвестиция в имоти, които да управлява не само за собствени цели. „Спиди груп“ не разполага с актив от такъв тип, а компанията куриер Speedy към момента е наемател в около 40 депа в страната. „Ще продължим да развиваме базата такава, каквато е. Тя е заета почти 90%“, коментира Данаил Данаилов, член на борда на директорите на „Спиди“.

Кой и какво продава

От документите, представени в Търговския регистър и до борсата от „Виена реал естейт“, става ясно, че предстои да бъде създадено ново дружество, в капитала на което ще бъде апортирана базата в Горубляне, която е обезпечение по облигационния заем. Той първоначално е сключен през 2012 г. и за сума 12 млн. евро, като по план трябва да се изплати до 2020 г. Според последните отчети към средата на 2016 г. са останали за издължаване още 7 млн. евро. Освен това компанията има и още около 47 млн. лв. задължения към една швейцарска и три български банки (Инвестбанк, „Пиреос“ и Райфайзенбанк), както и още 58 млн. лв. задължения към свързани лица. Любопитно е, че паралелно с обявеното намерение за продажба на базата за пръв път компанията пропуска да направи в срок лихвено плащане по емисията си облигации. В отчетите се говори и за просрочени плащания по лихви и главници към компании от групата, информира capital.bg.

По план 76% от капитала на това ново дружество ще бъде прехвърлен на „Спиди груп“, но за каква сума не става ясно. Базата в Горубляне е най-големият актив на компанията, като по баланс стойността му е общо 63.5 млн. лв. – земята е оценена на 21.4 млн. лв., сградите (шест по-големи и няколко малки) на 40.2 млн. лв., а оборудването на под 2 млн. лв. Не е ясно доколко тези числа отговарят на пазарните реалности, но при всеки случай при апорта ще трябва да се направи нова оценка. Другият по-съществен като стойност актив е базата в столичния квартал „Хаджи Димитър“.

„Виена реал естейт“ е учредена през 2000 г. и е собственост на „ВХО холдинг“, Австрия. Капиталът й е 20 млн. лв., а активите й са 233 млн. лв. според последния отчет на компанията (виж таблицата). От тях голямата част от близо 181.6 млн. лв. са инвестиционни имоти, а останалото са основно участия в дъщерни предприятия и вземания от свързани лица – основно СОМАТ. Тя разполага и с имоти върху 15 площадки, като върху 4 от тях все още няма строителство. Приходите от продажби на компанията за 2015 г. са 15.3 млн. лв., а печалбата й е 3.6 млн. лв. За първото полугодие на 2016 г. постъпленията са 7.8 млн. лв. с печалба над 3.5 млн. лв. На консолидирано ниво приходите са чувствително по-големи – над 77 млн. лв., тъй като отскоро в него са прехвърлени 87.5% от „Балкан стар ритейл“.

Нова порция разширяване

Акционери в дружеството купувач „Спиди груп“ са Валери Мектупчиян с 67.13%, Георги Гогов с 24.87% и Славчо Панталеев с останалите 8%. Чрез него те контролират над 66% от публичната куриерска компания „Спиди“. В нея 25% има френската GeoPost, която в края на 2014 г. влезе чрез увеличаване на капитала, а в сложната сделка „Спиди“ придоби 100% от капитала на „Геопост България“ и румънската DPD.

Това позволи на дружеството динамична експанзия в региона. Според отчета на „Спиди“ тя има 68.3 млн. лв. консолидирани приходи за шестмесечието на 2016 г. при 56.7 година по-рано, което е 20.5% ръст. Печалбата обаче се свива от 4.86 на 3.13 млн. лв. (-35.6%).

Компанията майка „Спиди груп“ има и други участия, но основната част от активите и приходите са куриерската компания, чийто адрес за кореспонденция е в базата в Горубляне, а официалната регистрация е в съседния офис център „Боила“. Покупката вероятно ще се финансира със заемни средства, тъй като към края на 2015 г. компанията не разполага с налични парични средства за такава покупка. Това обаче едва ли ще е проблем. На индивидуално ниво „Спиди груп“ практически няма задължения.

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *