Сребърна монета „140 години от Освобождението на България“ пуска БНБ

Сребърна възпоменателна монета на тема „140 години от Освобождението на България“ пуска  в обращение  БНБ.От 26 февруари 2018 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „140 години от Освобождението на България“.Автори на художествения проект: Елена Тодорова и Тодор Тодоров. Лице на монетата:Изобразена е емблемата на Българската народна банка с годината„1879“ върху лентата, над нея годината на емисията „2018“ иоколовръст надписи: горе „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, долу на два реда номиналната стойност „10 ЛЕВА“. Гръб на монетата:ма изображение на български опълченци в битка и околовръст надпис „140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“.

Цената на монетата е 78 (седемдесет и осем) лева. Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Александър I“ № 1, и на четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10, в Банка ДСК ЕАД, Банка Пиреос България АД, Общинска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) АД и Дружество за касови услуги АД.

В сайта на нациожналната банка е публикуван и пълен списък на на на офиси и клонове на банки и дружество за касови услуги АД, в които ще се продава новата възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“, емисия 2018 г. Тази монетата е една от първите, предвидени в емисионната политика на Националната банка за тази 2018 година.

Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обращение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни.

От 1 януари 2007 г. (с присъединяването на България към Европейския съюз) Българската народна банка участва в Европейската система на централните банки.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *