Среща на управителите и представители на централните банки от Югоизточна Европа

 

 

 
 

По покана на г-н Мугур Исъреску, управител на Националната банка на Румъния, управителите и представители на Албанската банка, Българската народна банка, Централната банка на Босна и Херцеговина, Централната банка на Кипър, Гръцката централна банка, Националната банка на Република Македония, Централната банка на Черна гора, както и ръководителите на банковите органи в Босна и Херцеговина и Република Сръбска, се срещнаха на днес в Синая. Тази среща е четвъртата поред, организирана като част от многостранния Меморандум за разбирателство, който бе подписан в Атина през юли 2007 година и има за цел да засили сътрудничеството в областта на банковия надзор в Югоизточна Европа и да запази финансовата стабилност в региона. Обсъжданията на срещата бяха съсредоточени върху макроикономическото развитие и развитието на финансовите пазари, условията и перспективите за банките, както и промените в регулаторната рамка в региона. Участниците заключиха, че въпреки глобалните финансови сътресения банковите системи на всички страни от Югоизточна Европа остават надеждни и добре капитализирани. Участниците подчертаха също голямото значение на сътрудничеството и координацията между централните банки и надзорните органи в региона за ограничаване на преките и косвени въздействия на световните финансови сътресения и за възстановяване на доверието и гарантиране на запазването на финансовата стабилност. Срещата беше добра възможност за засилване на подпомагащата роля на страните членки на ЕС в региона чрез споделяне на ценен опит в областта на надзора с държавите кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС. Участниците наблегнаха на ключовата роля на неотдавна създадените надзорни колегии, работещи според нормативната база, предоставена в Насоките на Комитета на европейските органи за банков надзор (CEBS), за оценка на справянето с рисковете, пред които са изправени трансграничните банкови групи, както и за създаване на постоянна платформа за по-ефективен и ефикасен надзор. Тази платформа ще спомогне също и за съвместното оценяване на нуждите от капитал на всички институции, работещи в региона, като се взима предвид техния рисков профил и се защитават интересите както на държавите по седалище, така и на държавите домакини. Участниците се договориха, че следващата среща на Управителите на централни банки от Югоизточна Европа ще се проведе догодина в Кипър.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *