Стартира застрахователен продукт за насърчаване износа

Стартира нов застрахователен продукт за насърчаване износа на новосъздадени фирми, малки и средни предприятия с експортна насоченост, който е резултат на инициативата на Министерството на икономиката чрез Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/.

Отчитайки специфичните възможности и потребности на малките и средни предприятия в техните начални стъпки по реализирането на външнотърговските им сделки, БАЕЗ предоставя застрахователна защита при риска от неплащане от партньорите им на международните пазари при изгодни параметри, определени специално за тях. Новият експортно-застрахователен продукт може да предостави едновременно покритие както на търговските, така и на политическите рискове по експортни сделки.

Сред основните предимства на застраховката за фирмите са опростената и ускорена процедура за кандидатстване, както и преференциални финансови условия – специални изгодни тарифни числа, освобождаване от такса за проучване на първите пет партньора и 50% отстъпка от таксата за всички останали. В допълнение фирмата износител получава от БАЕЗ информация за финансовото състояние и морала на плащане на чуждестранния си партньор, както и препоръка за размера на доставки на отсрочено плащане към него.

Износителите могат да използват застрахователната полица на БАЕЗ като обезпечение за получаване на оборотно финансиране от обслужващата ги търговска банка. Чрез застраховане на плащанията с новия продукт, износителите могат да увеличат обема на бизнеса си, като в същото време са защитени от финансовите рискове, съпътстващи външнотърговските сделки.

Новият продукт ще гарантира на българските износители застрахователно покритие на вземанията им по външнотърговски сделки, като ще им осигурят финансова стабилност и ще повишат тяхната конкурентоспособност и ефективност.

Много важно е също да се отбележи, че полици на БАЕЗ, сключени за сметка на държавата, се класифицират от Наредба № 8 на БНБ като експозиция към централното правителство на република България и се считат като доставчик на кредитна защита с 0 % рисково тегло. В случаите, когато търговска банка е застрахован или трето ползващо се лице, този факт още повече улеснява процеса на финансиране на българските компании и допълнително стимулира търговските банки да приемат полици на БАЕЗ като обезпечение.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *