Стартъпите – инструмент за икономически растеж

Повече от половината стартъпи, които се определят като дигитални, се финансират на практика с лични средства и финансови възможности. Това се конфронтира със схващането, че повечето финансирания идват от чуждестранни източници и фондове. Стартъп фирмите се роят буквално като пчели от кошер. Този процес на поява на нови стартъп компании е в абсолютен синхрон с процесите на дигитализация на общуването , комуникациите и администрирането на бизнес процесите. Това е новата икономика!

Светът става все повече онлайн. Бърза справка, колко са запитванията в Google и колко са така наречените „туитвания“, ще онагледят картината на ускоряващата се дигитализация. Ако някой не може да се ориентира – тук говорим за бизнес, а не за развлечение. Тази нова среда повиква потребността от иновативни решения за сигурност, обмен, съхраняаване и анализ на данни за различните бизнес дейности по сектори. Виждаме, че използването на технологии с елементи на изкуствен интелект и 3D принтиране намира употреба във все повече продукти.

Какво става всъщност? Става това, че сме свидетели, а и понякога участници, на нов вид модели на икономическа активност – „on demand“ икономика, споделена икономика. Този модел води след себе си и променящ се начин на живот също така. Става все по-очевидна ефективността на отворените платформи, които създават по-високи стандарти за лоялност и сигурност на транзакциите. Отворените данни са по-достъпни в отделни държавни институционални ядра и центрове, а и това ще се увеличава напред във времето и в България. Особено важна и интересна роля тук играе така нареченото „Краудфъндинг“ финансиране, което по същество е търсене и намиране на пари в Интернет на свободен принцип.

Всичко това е в основата на развитието и създаването на стартъпите в българската икономическа среда. Стартъп фирмите осъществяват тези процеси и ги превръщат в услуги и технологии от ново поколение. Няма съмнение, че тези промени ще окажат своето положително влияние и върху начина, по който потребителите ще ползват информацията за своите икономически решения и планове, стратегии и проекти. Обществото и правителството трябва да имат активна подкрепяща роля в развитието на стартъпите, защото те са източник на иновации с реално икономическо приложение и добавена стойност.

Успехът на стартиращите компании в дигиталния сектор е ракета-носител на просперитет и авторитет за българския бизнес в международен план. Добър пример за популяризиране на процесите в тази иновативна технологична сфера е дейността на организацията Edit.bg, която предлага достъп до информационна мрежа за дигитално развитие и обединява дигитални организации, които имат участие в дигиталния бизнес в България. Дигиталните стартъпи имат висок процентов дял в растежа на българската икономика през последните три години и ще продължат да бъдат устойчив фактор за продължаващ растеж.

Готовите продукти от стартиращите фирми се конкурират на глобалния пазар, което изисква сериозна институционална и материална подкрепа за тях, за да могат те да успяват по-бързо и по-качествено. Целият процес на развитие и разрастване на този иновативен сектор създава благоприятни условия за трайно задържане на младите кадри в България. Дигиталният бизнес, имайки нарастващ обем в българската икономика, помага на новите специалисти да избират България за живеене, което е много важен елемент от борбата за добри специалисти и жизненост на регионите. Търсенето на подобни кадри само в Европа гони цифрата от близо 1 милион работни позиции.

Добър показател за виталността на дигиталнитие стартъпи е задоволителния процент на паричен поток, който минава през такива фирми – над 30 процента. Като проблемна зона се очертава взаимодействието с университетите и тяхното участие в подкрепата на стартиращите компании. Има какво да се желае в тази посока, но това не е проблем от вчера, а системна слабост на висшите училища да се адаптират адекватно към реалностите на икономическата активност. Правилна и навременна стъпка за доброто развитие на горепосочените процеси би била една по-активна политика за насърчаване на стартиращи дейности и компании в дигиталния бизнес, защото там се крие голяма част от бъдещия просперитет на обществото и държавата.

 

 

Митко ДИНКОВ 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *