Стимулират работодатели да запазват работните места с държавни средства.

Работодатели на фирми с непълно работно време (четири часа) ще бъдат стимулирани да запазват работни места чрез компенсации в размер от 120 лв., които държавата ще изплаща в продължение на три месеца .
За това се споразумяха социалните партньори на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, съобщиха от пресцентъра на КНСБ.
По настояване на синдиката компенсациите, които ще бъдат гласувани на 5 февруари с постановление на Министерския съвет, се отнасят за фирми, където най-малко 5% от персонала работи на непълно работно време за не по-малко от два месеца.
За да осигурят на колектива си компенсациите, работодателите трябва да подадат писмено заявление до бюрата по труда с данни за намалението на производството и продажбите им заради кризата, числеността на персонала, минал на съкратено работно време, и др.
Работодател, който получи одобрение за компенсациите, няма да има право да съкращава служители, да възлага извънреден труд на работещите на непълен работен ден, да увеличава нормите, да наема нови работници.
В случай, че той наруши тези условия, изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ може да го накара да върне парите с лихвите, независимо че не той, а работниците са ги получавали.
Очаква се на 3 февруари Надзорният съвет на НОИ да приеме необходимите промени за това парите да бъдат изцяло освободени от вноски. Все още е открит въпросът с облагането им с данък върху доходите.
Синдикатите и бизнесът се споразумяха да отпадне изискването фирмите да са с персонал от 10 до 500 души. Според вицепрезидента на КНСБ Пламен Димитров промяната премахва риска от дискриминация по отношение на големите и на микропредприятията.
Засега парите, предвидени в Националния план по заетостта, ще стигнат за 18 хил. работни места, но е предвидено процедурата да се повтаря неколкократно през годината, като се пренасочват допълнителни средства от други програми и мерки на плана.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *