Столичната НАП поиска фалит на 111 фирми

На публичен търг са продадени недвижими имоти, превозни средства, машини и други вещи на лица със значителни по размер задължения. От НАП напомнят, че публичните изпълнители пристъпват към принудително събиране на просрочените вземания след получаване на покана за доброволно плащане или напомняне по телефона длъжникът не търси контакт с приходната администрация и не предприема никакви действия за погасяване на дълга. 17 470 изпълнителни дела спрямо длъжници са образувани в НАП София през изтеклата година. Общият размер на вземанията по тях е за повече от 500 млн. лева. Насрочени са 448 търга за публична продан на движими и недвижими активи, обезпечени като средства за погасяване на просрочените плащания. За сравнение през 2011 г. са проведени 249 търга. Шест пъти повече са и търговете по които има постъпления. В хазната са внесени 2.078 млн. лева от реализираните продажби, което е със 708 хил. лева повече в сравнение с 2011 г. Над 750 са предварителните обезпечителни мерки наложени още в хода на ревизионните производства. Общата сума на обезпечените по този начин вземания е в размер на 436.6 млн. лева. За вече установени и изискуеми данъчни и осигурителни задължения публичните изпълнители в дирекцията са наложили 8 411 обезпечения, или с 2268 повече в сравнение с 2011 г. През 2012 г. столичната дирекция е поискала от съда да обяви в несъстоятелност 111 дружества с общ размер на дълга за повече от 610 млн. лева. Изпратени са и сигнали до Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от управителите и собствениците на тези фирми, тъй като не са уведомили съда за изпадане в неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. Общо 1.459 млрд. лева са постъпили по сметките на столичната НАП през 2012 г. от просрочени данъчни и осигурителни задължения, което е с 600 млн. лева повече в сравнение с 2011 г. Над 450 млн. лева са стари дългове от осигуровки, а останалите над 1 млрд. лева са непогасени данъчни задължения. В сумата на събраните просрочия влизат както декларирани, но неплатени в срок данъци и осигуровки, така и задължения, които са установени и внесени след ревизия.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *