Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на Стратегия „Европа 2020”

© Снимка: БГНЕС
Подкрепяме решимостта на правителството да запази данъчните и осигурителните плащания, защото всяка промяна на тези параметри е крайно нежелана по време на криза – коментара проектобюджетът за следващата година Божидар Данев.

 
 

 

 

Икономическият и социален съвет на България /ИСС/, който е член на Европейския икономически и социален съвет, представи позициите си за стратегическите приоритети на българската икономика, които трябва да залегнат в националната програма „България 2020”.
Първият от седемте приоритета акцентира върху завършването най-късно до края на 2013 г. на основните реформи в държавната администрация. Двигател на растежа в средносрочна перспектива трябва да станат инвестициите в транспортната инфраструктура. Необходимо е обновяване на пътните връзки, които ще свържат българската икономика с единния европейски пазар и страните от региона. Това ще даде възможност за нови инвестиции и развитие на индустрията, селското стопанство и туризма. Според ИСС е необходима кардинална промяна на образователната система като база за постигане на растеж, основан на знанието и иновациите. Друга група приоритети на растежа са свързани с инвестициите в нисковъглеродна енергетика и енергийна ефективност. В тази сфера е необходима либерализация и демонополизация на енергийния сектор. На пето място ИСС поставя пакет от реформи за преструктуриране на българската икономика. Това означава преориентиране към технологично обновяване в традиционните отрасли на индустрията, увеличаване дела на секторите с висока добавена стойност, създаващи експортен потенциал на България и работни места с високо качество. Шестата приоритетна група е свързана с допълнителни мерки за нарастване на заетостта, увеличаване заплащането на труда и намаляване на бедността. Седмият приоритет на програмата е свързан с промени в бизнессредата, облекчаване на регулаторните режими за бизнеса, на основната инфраструктура. Икономическият и социален съвет ще настоява националната програма за развитие „България 2020” да бъде подложена на обществено обсъждане и внесена за приемане в парламента.
Анализирайки състоянието на българската икономика, ИСС прави основният извод, че двадесетгодишният преход към пазарна икономика не доведе до ефективни структурни реформи в икономиката. Заместник-председателят на ИСС и председател на Българската стопанска камара Божидар Данев посочи, че има натрупани икономически дисбаланси, като в момента продължават да действат и непазарни механизми. Липсва приемственост на политическо ниво дори в областта на икономиката.
Една от мерките, предложени от ИСС е въвеждане на т.нар. „бюджетен борд”, като се разреши отклонение до 3 на сто разлика между приходната и разходната част на бюджета.
Какво означава „бюджетен борд”?
„Държавата харчи толкова пари, колкото са приходите – това е бюджетен борд – лаконично обясни идеята на ИСС Божидар Данев. – Това е аналогично на валутния борд. Няма ли постъпления от валута – не се харчи валута. По същия начин, ако не постъпват достатъчно приходи в бюджета, държавата няма да отпуска средства, независимо за кого – дали за полиция, за отбрана, за заплати. Просто не се харчи, докато не дойдат приходи. Това може да залегне още в бюджета за 2011 г. Т.е. да се харчи до три процента отгоре, каквито са изискванията на ЕС.”
Проектобюджетът за следващата година е най-обсъжданата тема тези дни. Ето коментара на Божидар Данев, като представител на бизнеса: „Прекалено много политика, малко икономика – лаконичен бе председателят на БСК. – Подкрепяме решимостта на правителството да запази данъчните и осигурителните плащания, защото всяка промяна на тези параметри е крайно нежелана по време на криза. А България не е излязла от кризата, независимо от някои смели политически изказвания. България има 2.5 процента спад в БВП през първите шест месеца на годината. „Икономическа химера” е ръст на икономиката от 3.6 на сто за следващата година. Ако се планират по-малко приходи, ще си гарантираме спокойствие, че винаги ще изпълним приходната част.”

БНР
Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *