Събирането на старите гуми ще става по наредба

То ще важи както на дистрибуторите, така и на лицата, извършващи продажби на крайните потребители, в случаите, когато лицата, които пускат на пазара гуми не могат да бъдат идентифицирани. По този начин се избягва възможността да се създаде липса на отговорност при наличие на пуснати на пазара гуми. Към задълженията на лицата, извършващи продажба и смяна на гуми за обратно приемане на излезли от употреба гуми от крайните потребители, са включени и мобилните сервизи за гуми.
 
С оглед насърчаването на материалното оползотворяване на излезлите от употреба гуми в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, регламентирана в Рамковата директива за отпадъците и ЗУО, са въведени цели по рециклиране и регенериране на излезли от употреба гуми, които се постигат поетапно до 2020 г. Това става ясно от информацията на пресцентъра на МС.
С тях в България ще се осигури възможност за развитие на производства, чиято основна суровина са материалите, получени от излезли от употреба гуми и ще се гарантира тяхното използване за различни цели. По този начин ще се увеличат количествата на рециклираните отпадъци и ще се намали количеството на използваните ресурси в страната, което е една от основните цели по отношение на политиката по управление на отпадъците на всяка страна членка на ЕС.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *