Със 7% нарастват задълженията от укрити доходи през 2008 г.

Общо 1,438 млрд. лв. допълнително задължения на фирми и граждани са установили ревизорите на Националната агенция за приходите (НАП) от цялата страна през 2008 г., съобщиха от НАП.
Сумата приблизително е равна на общите постъпления от данък върху доходите на физическите лица по трудови правоотношения през миналата година.
Допълнително установените задължения с ревизионни актове през 2008 г. са с 6,84% повече спрямо 2007 г., когато ревизорите са разкрили 1,346 млрд. лв. от укрити доходи.
Най-голям относителен дял на допълнително установените задължения се пада на тези по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (68,95%).
На второ място са разкритията по Закона за корпоративното подоходно облагане – 18,51%. Установените допълнителни задължения по ЗДДС като абсолютен размер са най-големи в София град – 451,854 млн. лв., Варна – 101,097 млн. лв., и Бургас – 58,737 млн. лв.
Най-висок ръст (над 90%) има в допълнително установените задължения за задължителни осигурителни вноски, които от 47 млн. лв. през 2007 г. са се увеличили на 90 млн. лв. през 2008 г. Най-много укрити осигурителни вноски са разкрили от териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” – 36,537 млн. лв., следват София град с 10,973 млн. лв. и Велико Търново, чиито ревизори са установили 5,83 млн. лв.
Средният размер на допълнително установените задължения от една ревизия за 2008 г. е 52 460 лв., докато през 2007 този показател е бил 60 858 лв., а през 2006 – 46 913 лв. През 2008 г. един ревизор от НАП е издал средно по 8 ревизионни акта.

investor.bg
финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *