Телематик Интерактив България сред най-щедрите на дивидент

Телематик Интерактив България АД реши на проведеното си на 23-ти юни общо събрание на акционерите да разпредели паричен и непаричен дивидент.

Телематик Интерактив България” излиза на БФБ с цел прозрачност

Гласуваният непаричен дивидент за 2021 г. бе в размер на 8 640 012 лв. Размерът на капитала преди увеличението бе 4 320 006 лева. Така дивидентът, който акционерите ще получат за всяка притежавана от тях акция, е в размер на 2 броя безплатни акции. По този начин размерът на капитала след увеличението ще бъде 12 960 018 лева, информира infostock.bg.

Освен непаричен дивидент, акционерите на Телематик, гласуваха и за разпределение на паричен такъв – в размер на 10 152 014.10 лева, или 2.35 лева на акция преди облагане с данъци.

Въз основа на последните нива на търговия на акциите на компанията, от малко над 53 лева (или над цената от публичното им предлагане при 50 лева), брутния дивидент представлява дивидентна доходност в размер на 4.42%, което автоматично поставя едно от най-младите дружества на БФБ, сред най-щедрите дивидентни платци на пазара.

Но най-важното – купувачите на акциите на Телематик, все още имат право да получат гласувания дивидент. Акциите на компанията се търгувт с право на дивидент за всички лица вписани в публичния регистър на Централен депозитар до 7-ми юли.

На акционерите, чиито акции се съхраняват по лични сметки в регистър А на „Централен депозитар“, паричният дивидент ще бъде изплатен чрез „Уникредит Булбанк“.

С последващо решение на Съвета на директорите на Телематик Интерактив България, ще бъде определен начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Защо дивидентът на Телематик е толкова важен за акционерите?

Няколко са факторите свързани с дивидента на Телематик (паричен и непаричен), които го правят толкова важен.

На първо място – паричният дивидент…

Положителен сигнал бе даден от мениджмънта на компанията, който предложи при първото разпределение на дивидент на компанията, като публична, процентът от печалбата, който да бъде насочен към акционерите да е над 50% (половината), след облагане с данъци. Това значително надвишава заложения в устава на дружеството минимум от 40% от нетната печалба.

„Решението ни е продиктувано от по-силните от очакваните резултати през настоящата година, което ни позволява да разпределим на акционерите по-висок дивидент, без да ограничаваме инвестиционната ни програма“, обясни Лъчезар Петров, изпълнителен директор на Телематик Интерактив България АД.

На база на годишния консолидиран отчет за 2021 г., публикуван от Телематик, става ясно, че нетната печалба се повишава със 176% на годишна база – до 20 651 000 лева за 2021 г. от 7 384 000 лева година по-рано. Почти целият им ръст е предопределен от ръста на услугите на компанията.

В същото време, приходите на компанията за 2021 г. се повишават със 167% – до 77 868 000  лева за 2021 г. от 28 413 000 лева година по-рано.

Сега на инвеститорите, които могат да очакват поне 40% от нетната печалба на компанията да бъдат разпределени като дивидент (въз основа на устава на дружеството), им остава само да наблюдават тримесечните резултати и годишната печалба на компанията, за да имат „достатъчно“ визия за бъдещите дивидентни плащания.

Телематик Интерактив България“ набра 16 млн. лева при своето IPO - Финанси - manager.bg - Финанси - manager.bg

И простата математика сочи, че ако ръстът на печалбата се запази, както и процентът на изплащания дивидент (50% при последното решение), то инвеститорите ще могат да разчитат дори и на по-големи дивидентни плащания в бъдеще, което би следвало да се изрази в по-висока дивидентна доходност на база на текущите нива на търговия на акциите (или пък да даде потенциал за ръст на акциите, ако текущият процент на доходност се запази без промяна).

А растящият дивидент е доказал, че е от ключово значение за дългосрочните инвеститори. Всъщност компаниите с достатъчно дълга история на растящ дивидент освен, че се определят като „дивидентни аристократи“, са и сред най-добре представящите се компоненти, поне на развитите пазари. Дали Телематик ще може да се нарече някога дивидентен аристократ – само времето ще покаже.

По отношение на непаричния дивидент…

Непаричният дивидент е един вид „бонус“ за новите акционери в Телематик. Историята, поне от развитите пазари, сочи, че компаниите, които дават безплатни акции на акционерите си, се представят по-добре в краткосрочен план.

От 1980 г. година насам, акциите от широкия щатски индекс S&P 500, които обявяват сплит при акциите си, надминават индекса средно с 16 процентни пункта през следващите 12 месеца, сочи изследване на ВоfА Ѕесurіtіеѕ.

Какви ще са резултатите от безплатните акции при Телематик върху цената на акциите и ще донесат ли те до „допълнителен доход“ за акционерите, предстои да видим. Това, което е по-важното, е, че тези действия (на по-висок от уставния дивидент, предложен за гласуване и безплатни акции) свидетелстват желанието на мениджмънта да възнаградят акционерите на Телематик Интерактив България АД.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на Телематик на пода на БФБ.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *