Телефонът ми е кодиран от мобилен оператор. Правата ми обаче не са!

Изтича мидоговорът с така “приятния” мобилен оператори по този повод възнамерявам да сменя услугите му с тези на друг. Имам намерение обаче да продължа да използвам същия телефонен апарат. Но, за моя изненада или не (през последните години това се превърна в практика на мобилните оператори), телефонът се оказва кодиран (заключен). Аз, като съвестен потребител на мобилни услуги, отивам при мобилния оператор и искам от него да “отключи” телефона, който на практика си е мой. И тук, както се казва: “Ново 20” – отказват да ми отключат телефона и/или ми поставят доста “странни” условия за това, като напр. преподписване на договора със същия оператор.

Телефонът си е мой, мога да се разпореждам с него както аз реша!

При сключване на договора с мобилния оператор ми е предоставено мобилно устройство (телефон), изплатил съм цената цялата до стотинка наведнъж или съм я плащал на вноски всеки месец. Но съм платилвсичко, което дължа за мобилния апарат и той по силата на договор между мен и мобилният оператор е станал моя собственост. Телефонът е мой, защото съм сключил договор за покупката му и съм изпълнил задължението си да платя цената за него. След като е моя собственост, аз мога да правя с телефона, каквото си поискам.Като собственик мога свободно да се разпореждам с тази своя вещ, в случая да решавам в мрежата на кой мобилен оператор ще говоря по телефона си. Иначе казано, мобилният оператор няма думата ине може да ми откаже отключването на телефона или да ми поставя каквито и да било условия за това(напр. преподписване на договор, вземане на още една сим-карта и т.н.). Противното е равносилно на възпрепятстване възможността ми да ползвам телефона си свободно.

Важно!Клаузи, които овластяват мобилният оператор, въпреки плащането на цената от моя страна да си “запази в тайна” отблокиращия код, са неравноправни инищожни, т.е. като такива представляват едно “нищо” и се считат неписани – все едно, че ги няма.

Какво казват Общите условия на мобилните опeрaтори по въпроса?

Общите условия “мълчат”.Никъде в тях или в закона не е разгледан въпросът за кодирането (“заключването”) на мобилните телефони. Тогава не е ли незаконна тази практика? Законът не я забранява изрично. Нито Комисията за защита на потребителите, нито Комисията за регулиране на съобщенията са се произнесли в свои становища относно нея или по свързан въпрос.

Какво да правя, ако мобилният оператор отказва да ми даде кода?

мога да отида в първия GSM сервиз, който ми се изпречи на пътя и там срещу съответното заплащане от моя страна да ми отключат телефона (обикновено е около 15-20 лв., което ако моят телефон е по-стар модел и струва реално не повече от 5 лв., е “леко” неизгодно);
мога да се поразровя из интернет и да намеря алгоритъм за отключване на моя модел телефон по IMEI номера му (ако следвам инструкциите правилно, обикновено отнема няколко минути).

Но, защо трябва да прибягвам до такива действия, когато аз съм в правото си да искам от мобилния оператор да ми “отключи” телефона?!Мобилният операторне е “всемогъщ” и не може де ме “мачка”. Аз като страна по договора имам своите права и ще ги защитавам! В такъв случай мога да подходя така:

Да отидав магазин или офис на мобилния операторс искане да ми отключат телефона, а след като получа отказ да поискам да разговарям суправителя.Може, дори е препоръчително, да изложа в писмен вид пред него въпроса, като предоставя данни за себе си и телефона; документи, които удостоверяват плащането на пълната цена от мен; обстоятелствата около отказа на служителите в клона да ми съдействат (напр. искали са ми пари или са ми поставили други условия). Може и да добавя, че възнамерявам да се обърна към Комисията за защита на потребителите и да сезирам Комисията за регулиране на съобщенията.
Акоуправителятна клона или друг представител на мобилния оператор не предприеме действия по въпроса, мога да подам жалба доКомисията за защита на потребителите.
СезирамКомисията за регулиране на съобщенията.
Мога да подам граждански иск за претърпените вреди.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:Лиляна Попова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *