Търговията с благородни метали се облекчава

Търговията с благородни метали ще трябва да се облекчи значително според предлаганите днес промени от Министерството на финансите. Отпадат и митническите декларации за кредити.
Предложението е публикувано на Портала за обществени консултации към МС и на сайта на ведомството.

С промените при търговнията ще отпадне регистрационния режим за лицата, които добиват, преработват и правят сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. В резултат при търговията ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020, пише в мотивите на вносителя.
Отменя се и воденето на регистър от митническите органи за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и в тази връзка отпада необходимостта от подаването на декларация пред митническите органи.
Със законопроекта се предвижда Министерският съвет с наредба да определи изискванията, съгласно които лицата следва да организират и осъществяват дейността по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.
Не се предвижда отпадане на изискванията за проверка и маркиране на изделията от благородни метали, както и за идентифициране на скъпоценните камъни, с което се осигурява защита на гражданите и търговците.

Вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на Удостоверение от Министерство на финансите. Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат да извършват лицата, които са търговци с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях или са дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности. Регистрацията на лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, се извършва в Министерството на финансите чрез вписване в публичен регистър по образец, утвърден от министъра на финансите.

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *