Търговия с дялове на 4 индексни фонда стартира на БФБ

Търговия с дялове на нови 4 индексни борсово търгувани фонда започна днес на Българска фондова борса -София. Новите „играчи“ на борсовия пазар са фондовете Expat Slovakia SAX UCITS ETF, Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, Expat Hungary BUX UCITS ETF и Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, и са създадени от управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Борсовите им кодове са съответно: SK9A, SLQX, HUBE и ECDC. Фондовете се търгуват в Сегмент борсово търгувани продукти на Основния пазар BSE на БФБ-София. Новите фондове ще следват движението на основните индекси за акции на борсите в Словакия, Словения, Унгария и Хърватия. „С новите фондове Борсата стана единствената платформа в региона, предлагаща пряка възможност за следване на представянето на толкова пазари от Централна и Източна Европа. Убедени сме, че това ще даде допълнителен тласък в ликвидността на капиталовия ни пазар.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София по време на официалната церемония днес. Номиналната стойност на един дял от фондовете е 1 евро. Вид на дяловете: безналични, поименни, свободно прехвърляеми.

Маркет-мейкър на емисиите е инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението в процент между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е равностойността на 2 500 лв. в евро. Преди повече от година и половина стартира търговията с първия идексен борсово търгуван фонд, този който следва SOFIX. В средата на януари започна търговията с други 4 индексни борсово търгувани фонда на БФБ-София, които следват индексите на борсите в Гърция, Румъния, Полша и Чехия. Така заедно с новите четири фонда броят на индексните борсово търгувани фондове на БФБ-София става общо 9. В най-скоро време предстои листването на последните два фонда, следващи основните индекси на Македонската и Белградската борса.

Припомняме, че Българска фондова борса – София АД е лицензирана да извършва дейност като фондова борса преди повече от двадесет години –  разрешението е от 09.10.1997 г. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *