Търговското ни салдо за юли 2019 г. е отрицателно

По данни на БНБ, търговското салдо за юли 2019 г. е отрицателно в размер на 8.9 млн. евро при дефицит от 84.5 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 520.1 млн. евро (0.9% от БВП) при дефицит от 1177.3 млн. евро (2.1% от БВП) за същия период на 2018 г. Търговското ни салдо за юли 2019 г. е отрицателно.

Резултат с изображение за търговски салдо

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1110.7 млн. евро при излишък от 1059.8 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3564.7 млн. евро (6% от БВП2) при излишък от 1643 млн. евро (3% от БВП) за януари – юли 2018 г.

За юли 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 955.9 млн. евро при излишък от 1002 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 2975.6 млн. евро (5% от БВП) при излишък от 1390.5 млн. евро (2.5% от БВП) за януари – юли 2018 г.

Износът на стоки е 2714.9 млн. евро за юли 2019 г., като нараства със 162.3 млн. евро (6.4%) в сравнение с този за юли 2018 г. (2552.6 млн. евро). За януари – юли 2019 г. износът е 16 564.2 млн. евро (28% от БВП), като нараства с 840.5 млн. евро (5.3%) в сравнение с този за същия период на 2018 г. (15 723.6 млн. евро, 28.5% от БВП). Износът за януари – юли 2018 г. нараства на годишна база с 2.8%.

Вносът на стоки за юли 2019 г. е 2723.8 млн. евро, като нараства с 86.7 млн. евро (3.3%) спрямо юли 2018 г. (2637.1 млн. евро). За януари – юли 2019 г. вносът е 17 084.3 млн. евро (28.9% от БВП), като се увеличава със 183.3 млн. евро (1.1%) спрямо същия период на 2018 г. (16 901 млн. евро, 30.6% от БВП). Вносът за януари – юли 2018 г. нараства на годишна база със 8.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 739.1 млн. евро при положително салдо от 774.8 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. салдото е положително в размер на 2093.6 млн. евро (3.5% от БВП) при положително салдо от 1749.8 млн. евро (3.2% от БВП) за януари – юли 2018 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 70.7 млн. евро при отрицателно салдо от 48.6 млн. евро за юли 2018 г.3 За януари – юли 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 2.6 млн. евро при отрицателно салдо от 481.5 млн. евро (0.9% от БВП) за януари – юли 2018 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 155 млн. евро при положително салдо от 360.3 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. салдото е положително в размер на 1404.7 млн. евро (2.4% от БВП) при положително салдо от 1299.5 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2018 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 154.8 млн. евро при положителна стойност от 57.8 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. капиталовата сметка е положителна – 589.1 млн. евро (1% от БВП), при положителна стойност от 252.5 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – юли 2018 г., информира infostock.bg.

Финансовата сметка за юли 2019 г. е положителна в размер на 667 млн. евро при положителна стойност от 655 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. финансовата сметка е положителна – 1744.7 млн. евро (2.9% от БВП), при положителна стойност от 1969.5 млн. евро (3.6% от БВП) за същия период на 2018 г.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 38.8 млн. евро при отрицателно салдо от 88.4 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 301.7 млн. евро (0.5% от БВП) при отрицателно салдо от 38.9 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2018 г.

Преките инвестиции – активи се увеличават с 43.4 млн. евро при увеличение с 47.6 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. те нарастват със 171 млн. евро (0.3% от БВП) при увеличение с 418.2 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2018 г.

Преките инвестиции – пасиви нарастват с 4.5 млн. евро при увеличение със 136 млн. евро за юли 2018 г. За януари – юли 2019 г. те нарастват с 472.7 млн. евро (0.8% от БВП) при увеличение с 457.1 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – юли 2018 г.

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *