Търсят се 400 хиляди работни места

През последното тримесечие на 2012 г. заетостта на населението се е повишила с 0,8 процентни пункта на годишна база (от 58,6% на 59,4%). Въпреки това в сравнение със същия период на пред-кризисната 2008 г., икономиката разполага с цели 411 хиляди работни места по-малко. В сравнение с последните три месеца на 2011 г. загубата е от 22 хиляди работни места.
Покачването на заетостта – статистическа илюзия
На пръв поглед данните за покачващата се заетост изглеждат положително. В действителност подобрението не се дължи на повече работни места, а на мрачна тенденция –  броят на работните места намалява по-бавно от броя на хората в активна възраст. С други думи – негативните демографски процеси (изразяващи се в застаряващо население и свиващ се дял на хората в активна възраст) правят статистиката по-розова, отколкото е в действителност. Истината е, че макар коефициентът на заетост да се е оттласнал от дъното, реално покачване на броя на работещите в икономиката няма. Нещо повече, за последно нивата на заетите в края на декември са били по-ниски през далечната 2003 г. Това е и последната година, в която работната сила наброява по-малко от 2 млн. души. От повторение на този „рекорд” ни дели потенциалната загуба на едва 80 хиляди работни места.
Как стоят нещата по сектори?
За последните четири години бяха изгубени близо 250 хиляди работни места в секторите „Строителство”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Преработваща промишленост”. Спадът на заетите и в трите сектора продължи и през 2012 г., като значително забавяне на тези процеси е налице единствено в строителството. Забавянето там се дължи на завръщането на сезонните тенденции на увеличаване на заетите в сектора през второто и третото тримесечие на последните две години, което показва, че корекцията в строителството може би доближава своя край. Макар и по-бавен от тежката 2010 г., спадът на заетите в другите два тежко пострадали от кризата сектора продължи и през 2012 г.
Таблица 1: Средногодишен брой наети по трудово и служебно правоотношение в секторите с най-голям спад на заетите за периода 2008–2012

Източник: НСИ
Възстановяването на тези сектори е от изключително значение най-вече заради характеристиките на свободната към момента работна ръка. Според последните данни на Агенцията по заетостта и през 2012 г. над половината от регистрираните безработни лица са с основно и по-ниско образование, като две трети от хората в тази група са с начално или по-ниско образование.
Безработицата също се покачва
Трудно е да погледнем на увеличаването на безработните лица като на положителен феномен, но в действителност това е фактор, който често съпровожда покачването на заетостта. С други думи – някои от неактивните лица преминават към редиците на безработните, защото виждат раздвижване на пазара и също започват да търсят работа. На подобни мисли навежда и спадът на броя на обезкуражените лица – от 224 през декември 2011 г. до 212 хиляди души през декември 2012 г. Друг е въпросът, че високата безработица естествено подтиска ръста на трудовите доходи. Когато търсещите работа са много, цената на труда пада или нараства много по-бавно. В една здравословна пазарна среда това може да доведе до по-бързо увеличаване на броя на работните места и съответно по-бързо икономическо възстановяване. Стига разбира се правителствената политика по отношение на доходите да не променя правилата на играта през няколко месеца.
Ефектът от намаляващото население в активна възраст върху заетостта налага  броя на работните места като водещ индикатор, на който трябва да спрем вниманието си през 2013 г. В края на март ще имаме сравнително добра представа за ефекта от административно наложеното повишаване на минималните осигурителни прагове и минималната работна заплата от 1 януари 2013. Традиционно силните летни месеци пък ще покажат дали броят на работните места е ударил дъното и ще успее ли да се оттласне от него. Разбира се това в немалка степен зависи и от нагласите на управляващите. Възстановяването на пазара на труда може би ще започне да се случва, стига популистки предизборни мотиви тип „вдигаме заплатите” да не му попречат.

Явор Алексиев, ИПИ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *