Уведомление за вписани в ТР промени в Корпорация за технологии и иновации

      На 25.07.2012г. в Търговския регистър бяха вписани следните промени по партидата на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД (с бивше наименование “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД):
                1. Промяна на фирмата на дружеството от “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪЕДИНЕНИЕ” АД на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД;
                2. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр.София, ул. «Клокотница», №29, ет.7 на гр.Пловдив, бул. «Христо Ботев», № 27А;
3. Промяна в системата на управление на Дружеството от двустепенна система (Надзорен и Управителен съвет) на едностепенна система на управление (Съвет на директорите);
4. Вписване на Съвет на директорите в състав от три лица, а именно:
А) “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, гр. Пловдив, бул. “Цариградско шосе” №53, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов;
Б) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ”, ЕИК 131461623, гр.София, ул. „Дякон Игнатий”, № 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин, Величка Николова Делчева и Петър Георгиев Стайков;
В) ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА
5. Вписване на нов ю.л. Изпълнителен директор: “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов, които ще представляват “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД пред трети лица, както следва: Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – ПО ДВАМА.
              6. Нов Устав на “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, във връзка с посочените по-горе промени.
                 25.07.2012г. Изп. директор: Петър Нейчев

Финанси

 
 
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *