Увеличават обхвата на финансовите инструменти, които подлежат на надзор

Увеличават обхвата на финансовите инструменти, които подлежат на надзор

03.05.2007 16:00

Парламентът обсъди днес на първо четене законопроекта за пазарите на финансови инстументи, внесен от Министерския съвет. С него се разширява обхватът на финансовите инструменти, търговията с които подлежи на надзор, като се включват и такива, които се издават и търгуват по начин, който обосновава регулирането им по подобие на обичайно търгуваните финансови инструменти, се посочва в мотивите на вносителя.

Целта на законопроекта е хармонизиране на българското законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на капиталовите пазари. Предвижда се отказ за издаване на лиценз, съответно отнемане на лиценз, когато основната част от дейността на инвестиционния посредник се осъществява на територията на друга държава членка на съюза, а е издаден лиценз от комисията или е подадено заявление за издаване на лиценз до комисията с цел да се избегнат по-строгите изисквания към инвестиционните посредници в държавата, на чиято територия ще бъде осъществявана или се осъществява дейността.

Законопроектът предвижда да отпадне изискването сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, да се извършват само на регулираните пазари. Във връзка с това са предвидени допълнителни изисквания за разкриване на информация относно сделките с ценни книжа, сключени извън регулираните пазари, се посочва в мотивите на вносителя.

Законопроектът въвежда нов вид услуга като част от предмета на дейност на инвестиционните посредници, свързана с организирането на многостранна система за търговия, и фигурата на систематичния участник – инвестиционен посредник, който търгува за собствена сметка с финансови инструменти, като изпълнява клиентски нареждания извън регулирания пазар или многостранната система за търговия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *