Увеличава се износа за ЕС

През периода януари – октомври 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.2% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 25 925.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.2% от износа за държавите – членки на ЕС. Това се посочва в статистика на Националния статистически институт. През октомври 2016 г. износът за ЕС се увеличава със 7.5% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 891.1 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според
Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – октомври 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27.8%) и „Химични вещества и продукти” (19.1%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (18.7%). Вносът на България от ЕС през периода януари – октомври 2016 г. се увеличава с 2.0% спрямо същия период на предходната година и достига 27 779.6 млн. лв. по цени CIF, информира novini.bg. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша. През октомври 2016 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 5.8% в сравнение с октомври 2015 г. и е в размер на 3 242.9 млн. лева. При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – октомври 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (11.8%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (19.0%). Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – октомври 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 854.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 545.0 млн. лева.
financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *