Уникредит очаква годишен ръст на БВП до 4%

Ускоряването на растежа на българската икономика все още не е приключило, прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния си тримесечен анализ за икономиката на Централна и Източна Европа.Уникредит очаква годишен ръст на БВП до 4%.

Резултат с изображение за уникредит

 

Така, въпреки лекото понижение на очаквания годишен ръст на БВП до 4%, през 2018 г. икономиката на България е на път да отчете най-високия темп на растеж от световната финансова криза насам.

„Очакваме реалният ръст на БВП да достигне 4% на годишна база, подкрепен от нарастването на доходите, увеличаването на финансираното с кредит потребление на домакинствата, както и от съживяването в строителството на жилища , наред с усвояването на повече средства от ЕС. Тези фактори се очаква да спомогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се забави едва незначително през 2019 г. до 3.9% на годишна база“, се посочва в анализа.

Като причина за лекото понижение на първоначално прогнозирания ръст от 4.4% на годишна база експертите посочват по-слабите от очакваните данни за икономическата активност за първите четири месеца на годината, в комбинация с по-високата прогноза за цените на суровия петрол. Именно отражението на цената на петрола върху потребителските цени ще доведе до малко по-слаб ръст на индивидуалното потребление, докато в резултатите на инвестициите и нетния износ не се предвижда съществена промяна спрямо предишната прогноза.

Нормата на безработица върви към исторически минимум

Ситуацията на пазара на труда продължава да се подобрява, се посочва в анализа. Икономиката създаде 63 хил. работни места повече през първото тримесечие на 2018 спрямо година по-рано, които бяха почти равномерно разпределени между експортно-ориентираните сектори на преработващата промишленост, транспорта и изнесените бизнес услуги, от една страна, и ориентираните към вътрешното търсене, бързо растящи сектори на строителството и управлението на недвижими имоти.

Така нормата на безработица за първите три месеца на годината се свива до 5.7% или едва около 190 хиляди безработни – стойности, които са много близки до историческия минимум, отчетен в края на 2008 г. „Очакваме през 2018 г. нормата на безработицата да достигне средна стойност от 5.4%, което би било и най-ниското равнище от 1989 г. насам. Не смятаме за възможно подобренията в нормата на безработицата да продължат със същите темпове, които наблюдавахме до момента във възходящия цикъл, тъй като причините за оставащата безработица са в голяма степен структурни, като например несъответствието между предлагани и търсени умения, както и сравнително ниската трудова мобилност“, се посочва в анализа на УниКредит, информира economynews.bg.

Окуражаващо е, че значителна част от новите работни места, създадени от началото на годината представляват добре платени позиции в сектора на изнесените бизнес услуги, чиято значимост за икономиката продължава да нараства в продължение на тенденциите, зададени през последните години. Същевременно, средната месечна заплата нараства със 7.1% на годишна база през първото тримесечие, по-бавно от двуцифрените темпове на растеж отчетени през втората половина на 2017.

Инфлацията се стабилизира близо до 2% на годишна база от началото на годината

През април, потребителската инфлация се забави до 2.0% годишно, след пик от 3.0% през ноември 2017 г. Очакванията на икономическия екип на УниКредит Булбанк са инфлацията да продължи своята постепенна възходяща тенденция, като достигне средна стойност от 2.7% през тази година. Този резултат ще бъде в съответствие с очакваното забавяне в увеличението на базисните цени през втората половина на годината, след като положителният ефект от еднократните фактори изпадне от базата, докато, от друга страна, някои цени на услуги се очаква да се повишат. Същевременно, по-голямата част от ускоряването на инфлацията през тази година се очаква да дойде като резултат от по-високите цени в енергетиката и по-конкретно, тези на суровия петрол.

 

 

 

financebg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *