Управлението направи ”дупка” в бюджета от над 2 млрд. лв.

Това съобщи националната статистика, цитирана от БТА.
Основната част от дефицита се формира от подсектор „Централно управление“ – в размер на 1 710 600 000 лева – 2.4 на сто от БВП. Следва подсектор „Социалноосигурителни фондове“ – 806.8 млн.лева или 1.1 на сто от БВП.  Подсектор „Местно управление“ отчита излишък от 248.3 млн. лева или 0.4 на сто от БВП. Дългът на България за 2010 г. е в размер на 11 427 800 000 лв. или 16.2 на сто от БВП.По предварителни данни на Националния статистически институт, предоставени и потвърдени от Евростат без резерви, през 2010 г. сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 2 269 200 000 лева или 3.2 на сто от БВП.
Данните за дефицита на сектор Държавно управление, което е Маастрихският критери, се основават на отчета за изпълнение на консолидираната фискална програма, като са приложени допълнителни преизчисления. НСИ съобщава числото за дефицит на начислена база, което е показателят, който следи Евростат. Освен това е изключено влиянието на средствата от ЕС, става ясно от методологията на НСИ.
Касовият дефицит на консолидирания бюджет за 2010 г. е по-висок. По данни на МФ той 2 783.4 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2 870.5 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 87.1 млн. лв.
Страната пое ангажимента да свали дефицита тази година под 3%, каквито са изискванията за членство в ЕС. През 2009 г. бюджетът в България приключи с дефицит от 4.7%, а според разчетите таванът за дефицита през 2010 г. бе 3.9%. Отчитайки 3,2 % дефицит от БВП за миналата година Евростат отбелязва, че България отчита шестия най-добър резултат в ЕС, предаде „Фокус“.
Според публикуваната от Евростат справка общият бюджетен дефицит в страните от еврозоната и в целия ЕС намалява спрямо 2009 г., но остава значително над прага от 3%, което кара Европейската комисия периодично да заплашва с наказателни процедури нарушителите на изискването.
България е сред страните с най-нисък публичен дълг в ЕС, сочат още данни на Евростат. В края на 2010 година най-ниско е било нивото на публичния дълг в Естония – 6,6% от БВП, в България – 16,2% от БВП и в Люксембург – 18,4%. След трите страни с най-добри показатели се нареждат Румъния, Словения, Литва, Чехия и Швеция.
14 страни от ЕС са били с публичен дълг над 60% от БВП през 2010 година. Сред тях с най-голям дълг са Гърция (142,8%), Италия (119%), Белгия (96,8%), Ирландия (96,2%),Португалия (93%), Германия (83,2%), Франция (81,7%) и Унгария (80,2%).

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *