Фермерите избират още ден как да плащат данъци

Това се отнася само за фермерите, които не са регистрирани по ДДС. Те могат да определят как да декларират доходите си от миналата година, когато бяха приети промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите имат две възможности. Едната е да декларират постъпленията си от миналата година като физически лица. В този случай парите им първо се намаляват с 60% нормативно признати разходи и после разликата се облага с 10 на сто плосък данък. От 2011 г. обаче земеделците могат да изберат постъпленията им да се облагат както е при ЕТ. В този случай приходите им се намаляват с разходите, а печалбата се облага с налог от 15%. Данъчните припомнят още, че ако фермерите решат доходите им да се облагат като на ЕТ, този ред трябва да се изпълнява не по-малко от 5 последователни данъчни години. Земеделците без регистрация по ДДС могат да изберат по какъв начин да се облагат постъпленията им, като подадат специална декларация по чл. 29 а, ал. 4 от Закона за данъците на доходите върху физическите лица. Документът е публикуван и на сайта на НАП. Фермерите, които са регистрирани по ДДС обаче задължително се облагат по реда, валиден за едноличните търговци. Още при приемане на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през миналата година председателят на земеделската комисия Десислава Танева обясни, че този модел за облагане на земеделците е по-справедлив. Тя даде за пример тежкото състояние на животновъдния сектор. Така производителите от бранша плащали данък печалба върху приходите дори когато на практика са били на загуба.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *