Финансовата грамотност: какво още трябва да знаем за нея?

Всеки човек си има свойте мечти и цели. Те са различни – стабилно финансово ежедневие, добро образование за децата, успешен бизнес екзотични приключения и

т.н. Но всички тези мечти и цели за да ги постигнем, трябва да имаме възможността да ги финансираме.

Затова е необходимо да притежаваме финансови знания и умения, или най-общо казано,  да сме достатъчно финансово грамотни, за да сме в състояние да вземаме

най-правилните за нас финансови решения и без проблеми да управляваме личните си финанси.

Финансовата грамотност се определя от сбора на финансовите знания и умения, които ни подпомогат да разбираме финансовите рискове, да вземаме ефективни и

правилни решения, да сме наясно къде можем да получим и да предприемем други действия за повишаване на благосъстоянието си.

Ние живеем в свят, който е много по-различен и по- труден от този на нашите родители . Всяка една житейска ситуация, в която попадаме изисква от нас

непрекъснато да вземаме ефективни и правилни финансови решения. Едновременно с това финансовите продуки са по-многобройни, по-сложни и по-рискови. За разлика

от миналото, отговорността за нашето здраве и старини става и наша, а не единствено на държавата.

Тази реалност изисква от нас нови знания, много четене и обучения свързани с финансите и рационалното им управление.

Много примери в практиката показват пряката положителна зависимост между финансовата грамотност и благосъстоянието на личността.

Има и редица случай, които показват, че много хора с големи финансови познания, се оказват необичайно в по-лоша финансова ситуация, независимо от това , че се опитват

умело да управляват личните си финанси и постоянно търсят информация, но не се съобразяват с възможните рискове.

Разглеждана в по-широк план, финансовата грамотност е фактор, който стимулира търсенето на финансови продукти, като така въздейства в положителна насока върху

пазарния ръст и икономическия подем. Финансово грамотните хора, чрез своя информиран избор и чрез осъзнатото упражняване на правата си – създават условия

за повишаване на пазарната конкуренция, а от там и за развитие на иновациите, както и за повишаване качеството на услугите.

 

Изготвил: Венелин ЙОРДАНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *