Финансова група Пиреос с 48% ръст на нетната печалбата за първото тримесечие

„През първото тримесечие на 2007 г. всички основни показатели на финансова група Пиреос отбелязаха повишение. Кредитното портфолио се увеличи с 34% на годишна база или повече от 2 милиарда евро, 26% от които от международна дейност. Депозитите нараснаха с 28%, което е 1.7 милиарда евро. Основната печалба преди облагане с данъци отбеляза 48% ръст. Финансовите резултати за първото тримесечие са в унисон с темповете на растеж, заложени в бизнес плана на Групата за периода 2007-2010 г. Признание за успешното представяне на Банка Пиреос е скорошното значително увеличение на нейния кредитен рейтинг от Baa1 на A1.”

Михалис Салас,

Председател на Бодра на Директорите на финансова група Пиреос

В края на март 2007 г. печалбата на Групата след облагане с данъци в това число за малцинствено участие отбеляза 33% ръст и достигна 248.2 млн. евро, спрямо 186.0 млн. евро за първото тримесечие на 2006 г. Печалбата на една акция нарасна с 35% до 0.94 евро, в сравнение с 0.70 евро през първите три месеца на миналата година. Нетната печалба достигна 94.9 милиона евро от 64.3 предходната година, отбелязвайки ръст от 48%.

Към март 2007 г., общо активите на финансова група Пиреос бяха на стойност 34.5 милиона евро, сравнени с 25.2 милиона евро по същото време миналата година, което е увеличение от 37%.

Кредитния портфейл на финансова група Пиреос отбелязва значителен темп на годишен растеж – 34%. Ипотечните кредити отчитат увеличение от 29% и към март 2007 г. са на стойност 4.8 милиарда евро, сравнени с 3.7 милиарда евро в края на март миналата година. Потребителските кредити са нараснали с 28% на годишна база и в края на март достигат 3.2 милиарда евро, спрямо 2.4 милиарда евро през март 2006 г. В края на първото тримесечие на 2007 г. заемите за граждани са 34% от кредитния портфейл.

Депозитите бележат увеличение от 28% на годишна база и в края на първото тримесечие достигат 19.7 милиарда евро. Ръстът на спестовните и безсрочните депозити е 12%, а на срочните 41%.

Средната възвращаемост на капитала (RoE) се увеличи от 26.4% през първото тримесечие на 2006 г. до 32.2% през 2007, a средната възвращаемост на активите (ROA) достигна 1.68%, в сравнение с 1.65% през 2006.

В края на март 2007 г. клоновата мрежа наброява 545 клона, сравнени с 458 през март 2006 г., като през последната година са били открити над 350 работни места в Гърция и около 1000 в други държави. 28% от тези 545 клона са били открити в последните 2 години и тяхното развитие до момента е особено динамично.

В края на март 2007 г. финансова група Пиреос отчита значителен ръст в обема на международната си дейност

Кредитното портфолио извън Гърция отбелязва 73% годишен ръст и достига 3.4 милиарда евро, което представлява 15% от общо отпуснатите заеми от Групата. Увеличението при депозитите е 22%, а тяхната стойност към март 2007 г. е 2.3 милиарда евро или 12% от общата сума на депозитите.

Извън Гърция, финансова група Пиреос присъства с 243 клона, в сравнени със 183 в края на март 2006 г. В момента служителите в международната клоновата мрежа наброяват 3 865, с 1 000 повече от края на първото тримесечие на изминалата година. Групата засили своите пазарни позиции във всички държави и се развива с темпове по-бързи от тези на съответните пазари.

За Банка Пиреос България:

Банка Пиреос България, част от финансова група Пиреос, е една от най-динамично развиващите се финансови институции в България. Тя е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг. В България Банка Пиреос оперира от 1994 г. В началото на 2005 г. Банка Пиреос закупува Евробанк АД и в момента се нарежда сред десетте най-големи банки в страната. Тя разполага с клонова мрежа от 69 клона и притежава активи за над 1 милиард евро.

Банка Пиреос България е носител на наградата „Финансов продукт на годината за 2005 и 2006 г.” от Международното финансово изложение „Банки, Инвестиции, Пари”, както и на първа награда в категорията „Най-добра печатна реклама” от Годишните награди на Българската асоциация по маркетинг за 2005 г. През 2006 г. Банка Пиреос получи още две много престижни отличния – „Бранд Мениджър на годината 2006” в категория глокална марка и „Банкер на годината 2006” от ежегодните награди на вестник „Банкер”.

За финансова група Пиреос:

Финансова група Пиреос е една от най-активните финансови организации в Гърция и Югоизточна Европа. Oснована през 1916 г., днес финансова група Пиреос притежава група от компании, които притежават собствено ноу-хау в областите на частно банкиране, малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране, лизинг и шипинг. Финансова група Пиреос притежава активи на обща стойност 31 милиарда евро и клонова мрежа от 536 клона (301 в Гърция и 235 в други държави).

За контакт:

Преслава Георгиева

Тел./Факс: +359 2 944 1388; 944 4336; 846 3429

Мобилен: +359 898 628 469

+359 885 614 131

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *