Финансовите посредници дават оценка /+/ на икономиката

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация за последното тримесечие на 2016 г. продължава да бъде положителна, като претегленият общ балансов резултат остава близко до равнището си от предходното изследване. Очакванията им от тогава се сбъднаха с оглед на отчетните данни за реализирания икономически растеж в страната през третото тримесечие на 2016 г. от 3.2%. Въпреки положителната оценка на текущата икономическа ситуация анкетираните посредници очакват икономическият растеж да се забави в началото на 2017 г. Общият индикатор за бизнес климата през декември 2016 г. остана близо до стойността си спрямо ноември, а оценките в търговията на дребно и услугите се влошиха. Очакванията на предприемачите от бизнес анкетите на НСИ през декември показват, че те пред- виждат общият обем на поръчките в промишлеността да намалее през следващите три месеца, а очакванията им за бизнес ситуацията през следващите шест месеца се влошават.

Финансовите посредници очакват отрицателната инфлация да продължи да се забавя. Балансовата им оценка нарасна минимално спрямо предходното издание. Тяхната преценка от него се потвърди от отчетните данни, както по националния, така и по хармонизирания индекс на потребителските цени. През последното тримесечие на 2016 г. дефлацията продължи да се забавя на годишна база, основно поради възстановяването при международните цени на суровините. Очакванията на финансовите посредници за първото тримесечие на 2017 г. са в синхрон с оценките на работодателите. Бизнес анкетите на НСИ от декември 2016 г. относно очакванията на фирмите през следващите 3 месеца за движението на цените са за повишение в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството се очаква запазване на нивото от предходното тримесечие.

Общата претеглена оценка на анкетираните за заетостта в това издание премина на отрицателна територия за първи път в последните две години, но остана близко до нулата. Финансовите посредници предвиждат заетостта леко да намалее на годишна база спрямо равнището си от предходното тримесечие. Това е в синхрон и с очакванията им за бъдещата икономическа ситуация и забавяне на темпа на икономически растеж. Последните оценки на работодателите, от бизнес анкетите на НСИ от декември 2016 г., относно движението на персонала в търговията на дребно през следващите три месеца, също показват очаквания за намаление. В промишлеността балансовата оценка остава на положителна територия, но намалява последователно през последните три месеца на 2016 г.

Финансовите посредници засилват очакванията си за поскъпване на щатския долар спрямо лева (еврото) през първото тримесечие на 2017 г. спрямо последното на предходната година. За разлика от разнопосочните отговори в предходното издание, в настоящото мненията на отделните групи анкетирани конвергират към общото очакване с много висока категоричност. Прогнозите за слабо поскъпване на долара през четвъртото тримесечие на 2016 г. се оказаха верни, макар и леко консервативни. „Зелената“ валута спечели значителна територия спрямо еврото, за което допринесоха фактори и от двете страни на Атлантическия океан. В САЩ, освен предимно позитивните макроикономически данни, в полза на долара повлияха обещанията на новоизбрания президент Доналд Тръмп да използва инструменти на фискалната политика в подкрепа на икономическия растеж. През март Фед най-вероятно ще продължи да затяга паричната си политика, а пазарите все още са с позитивни нагласи към намеренията на новата американска администрация за намаляване на данъците и за фискални стимули на икономиката.

Очакванията на финансовите посредници за развитието на основните индекси на Българска фондова борса продължиха да бъдат позитив- ни и да очакват повишение през първото три- месечие на 2017 г. Балансовите оценки за SOFIX и BG REIT леко се понижиха спрямо пред ходното изследване. Очакванията на анкетираните от тогава напълно се оправдаха с оглед на развитието на основните борсови индекси през последното тримесечие на 2016 г., чийто го- дишни ръстове с изключение на BG REIT през октомври и ноември бяха двуцифрени. Положителните очаквания на посредниците са в синхрон и с динамиката на пазарната капитализация на БФБ през последното тримесечие на 2016 г., както и с положителната им оценка за текущата икономическа ситуация.

 

Публикацията подготви Стефан ПРОНЧЕВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *